nieuws

Geen premievrij pensioen meer in cao verzekeringen

Archief

De belangrijkste resultaten in de nieuwe cao voor het verzekeringsbedrijf zijn een loonsverhoging van 2,5% per 1 december en de introductie van een werknemersbijdrage in de pensioenpremie als er een pensioenprobleem is. De cao heeft een looptijd van één jaar; tot 1 juni 2004.

Er is sprake van een pensioenprobleem als de pensioenpremie binnen een organisatie boven de 20% van de collectieve pensioengrondslag uitkomt. Een zittende werknemer betaalt dan 50% van het meerdere, met een maximum van 6,67% van zijn pensioengrondslag. De premie die zittende werknemers betalen kan nooit meer zijn dan de helft van de loonsverhogingen die vanaf deze cao gelden.
Nieuwe medewerkers gaan wél pensioenpremie betalen: éénderde van de totale pensioenlasten als percentage van de totale pensioengrondslag, met een maximum van 6,67%. Als een medewerker overstapt van de ene verzekeraar naar de andere, dan wordt hij ook gezien als nieuwe medewerker.
De vakbonden spreken van een “verdedigbaar resultaat”, vooral omdat er geen sprake is van inkomensachteruitgang. “Tevreden is overdreven, er zat niet meer in”, zegt CNV-bestuurder Ike Wiersinga. De vakbonden vinden het jammer dat er geen kwalitatieve afspraken zijn gemaakt. “Met betrekking tot de pensioenpremie hebben we de schade beperkt kunnen houden, maar wij hadden ook graag afspraken gemaakt over verhoging van het budget voor kinderopvang bijvoorbeeld”, zegt Wiersinga. “Ook afspraken over employability zijn niet gelukt. Dat is jammer.” Wiersinga is wel tevreden over de bijdrage (e 65.000) die verzekeraars betalen aan vakbonden voor goede doelen verband houdend met arbeidsverhoudingen.
De werkgevers zijn vooral blij dat er een onderhandelingsresultaat ligt. Ook zij achten de uitkomsten “verdedigbaar”.

Reageer op dit artikel