nieuws

Geen ‘molest’ in Afghanistan

Archief

Levensverzekeraars mogen geen beroep doen op de molest-clausule als een verzekerde militair in een eventuele militaire operatie in Afghanistan om het leven komt.

Daartoe hebben het ministerie van Defensie en het Verbond van Verzekeraars een aanvullende overeenkomst afgesloten. Bij levensverzekeringen – eventueel gekoppeld aan een hypotheek – kan een uitsluitingsclausule van kracht zijn als militairen door oorlogshandelingen om het leven komen. Eerder werd die clausule niet toegepast voor militairen die deelnamen aan vredesoperaties in Bosnië en Eritrea.

Reageer op dit artikel