nieuws

Geen hogere WAO-premie meer bij aansprakelijke daad van derden

Archief

Werkgevers hoeven vanaf begin volgend jaar geen hogere WAO-premie te betalen als de arbeidsongeschiktheid de schuld is van een aansprakelijke derde.

Werkgevers hebben het altijd onredelijk gevonden dat zij ook een hogere gedifferentieerde WAO-premie moeten betalen als de arbeidsongeschiktheid wordt veroorzaakt door een aansprakelijke derde. Dat is bijvoorbeeld het geval bij een verkeersongeval. Vorige week is de ministerraad akkoord gegaan met het voorstel van staatssecretaris Hoogervorst om de premieverhoging in genoemde gevallen te laten vervallen. Aanvankelijk had Hoogervorst de voorwaarde gesteld dat de ‘premiekorting’ afhankelijk moest zijn van het succes van de uitkeringsinstantie Lisv (Landelijk instituut voor sociale verzekeringen) om de kosten voor de WAO te verhalen op de schuldige te verhalen.
Het Lisv heeft zich hiertegen verzet, omdat werkgevers zo snel mogelijk gecompenseerd willen worden. In het huidige voorstel is de ‘premiekorting’ daarom afhankelijk van het succes van de verhaalsactie van de werkgever voor het eerste ziektejaar. Hoogervorst gaat er van uit, dat als de werkgever ‘verhaal heeft gehaald’ dit ook het geval zal zijn bij het Lisv.

Reageer op dit artikel