nieuws

Geen extra bijstand voor uitvaartpremies

Archief

Bijstandgerechtigden kunnen geen bijzondere bijstand krijgen voor premies die zij betalen voor een uitvaartverzekering. Dat heeft de Centrale Raad van Beroep in Utrecht gezegd.

Premiekosten voor een uitvaartverzekering vallen niet onder algemeen noodzakelijke bestaanskosten, zo stelt de Raad. Hij baseert dit standpunt op de Algemene Bijstand Wet, die kosten van een begrafenis of uitvaart niet tot de noodzakelijke kosten van een overledene rekent. Deze kosten behoren tot de passiva van de nalatenschap en komen voor rekening van de erfgenamen. Die kunnen wel op persoonlijke titel bijzondere bijstand aanvragen, voorzover hun erfdeel niet toereikend is en zij zelf niet over middelen beschikken om hun aandeel in de kosten te voldoen.
Centrale Raad van Beroep, 27 augustus 2003.

Reageer op dit artikel