nieuws

Geen annuleringsdekking bij ‘verbod’ op malariapillen bij zwangerschap

Archief

Is een zwangerschap waardoor geen malariapillen kunnen worden ingenomen, een reden om een beroep te doen op de annuleringsverzekering? De Raad van Toezicht Verzekeringen boog zich over deze vraag en vond dat de verzekeraar de claim kon afwijzen.

Zes familieleden hadden een reis naar Afrika geboekt. Een paar dagen voor het vertrek deelde de oudste verzekerde de annuleringsverzekeraar mee dat hij de vorige dag voor de gehele familie de reis had geannuleerd. De reden: zijn schoondochter bleek zes weken zwanger en kon de reis niet maken. De arts van de vrouw had haar afgeraden de noodzakelijke malariaprofylaxe in te nemen, omdat dit schadelijk kan zijn voor het ongeboren kind. Ook had hij haar afgeraden zonder de malariapillen op reis te gaan, omdat de zwangerschap de kans op malaria zou vergroten.
De verzekeraar weigerde de reissom van e 18.600 te vergoeden. De schoonvader betoogde dat in polisartikel 25 lid 3 (zie kader) het begrip ‘vaccinatie’ moet worden gelezen als ‘malariaprofylaxe’. “De bedoeling van dit artikel is immers dekking te verlenen, indien een te nemen medische voorzorgsmaatregel niet kan worden genomen. Daarbij dient het woord ‘vereiste’ in genoemd artikel niet uitsluitend te worden geïnterpreteerd tot een dwingend voorschrift van het te bezoeken land.”
De schoonvader vond dat bovendien aan de polisvoorwaarden was voldaan, doordat de vrouw bij het boeken van de reis niet wist dat zij zwanger was.
De Raad van Toezicht
De Raad van Toezicht Verzekeringen: “De verzekeraar geeft aan artikel 25 lid 3 een uitleg die er op neerkomt dat volgens deze bepaling dekking bestaat, indien na het boeken van een reis naar een bepaald land zich in dat land onverwacht omstandigheden voordoen waardoor een vaccinatie is vereist, zonder dat de verzekerde dit heeft kunnen voorzien. Daarin ligt besloten dat het standpunt dat het ‘plotseling vereist zijn’ van de vaccinatie, zoals bedoeld in genoemde bepaling, derhalve niet betrekking heeft op een toestand waarin de verzekerde niet ten gevolge van de genoemde omstandigheden is komen te verkeren.” De Raad acht deze uitleg van de verzekeraar ‘verdedigbaar’. “Temeer daar niet is gebleken dat zich bij de zwangerschap van de onderhavige verzekerde complicaties voordoen, noch ook dat sprake is van een medische ingreep die zij onverwacht zou moeten ondergaan waardoor de reis moest worden geannuleerd.”
De Raad verklaart de klacht derhalve gegrond.
Raad van Toezicht Verzekeringen, uitspraak 2002/20 Re.
De polisvoorwaarden
In artikel 25 van de betreffende polisvoorwaarden staat onder meer: “De verzekering dekt de door verzekerde verschuldigde annuleringskosten, respectievelijk de niet gerestitueerde reissom (…) uitsluitend, indien voor vertrek annulering plaatsvindt van de reis (…) om één van de navolgende redenen: het om medische reden niet kunnen ondergaan van een voor ene reisdoel plotseling vereiste vaccinatie; complicaties bij zwangerschap van verzekerde of partner; een medisch noodzakelijke ingreep die verzekerde, zijn partner of een bij hem inwonend kind onverwacht kan ondergaan.”

Reageer op dit artikel