nieuws

Fusie Royal/Zwolsche kost 175 arbeidsplaatsen

Archief

Op termijn verdwijnen er door de fusie tussen Royal Nederland en Zwolsche Algemeene 175 arbeidsplaatsen. Dit zou via natuurlijk verloop moeten gebeuren. Volgens de vakbonden wordt dit natuurlijke verloop indirect gestimuleerd, doordat de directie geen garantie wil geven dat verhuizingen van de werkplek alleen gebeuren op basis van vrijwilligheid.

Nadat Royal al in mei de vakbonden op de hoogte stelde van de voorgenomen fusie met Zwolsche Algemeene (ZA), bleef het lang stil. Na herhaaldelijk aandringen van de bonden met het verzoek om toelichting, gingen partijen pas half juli aan tafel zitten. “Ik was op vakantie”, is de uitleg van Maarten Staffhorst, hoofd P&O van Royal.
De frustratie over het uitblijven van de toelichting mondde uit in een klacht bij de SER, omdat in de ogen van de bonden de fusieregels werden overtreden. De Unie-bestuurder Gerwin van der Lei geeft aan dat de stap van de bonden “redelijk uitzonderlijk is”. “Het komt niet vaak voor dat de bonden een klacht indienen bij de SER in verband met het overtreden van de fusiegedragscode. Wij realiseren ons dat we er juridisch niet zo veel mee zullen bereiken, maar wij zijn zeer ontstemd over de wijze van communiceren van Royal Nederland.”
Inmiddels hebben partijen om de tafel gezeten. Van de zijde van Royal waren bij het gesprek bestuursvoorzitter Henri van Lent (bij ZA waarnemer en “beoogd opvolger” van de aan de kant gezette Ben Degen) en hoofd P&O Staffhorst aanwezig. Naar aanleiding van dat gesprek concluderen de bonden dat de plannen zich in een vergevorderd stadium bevinden en dat er een aantal personele consequenties aan vastzitten.
Dubbele functies
Door het samenvoegen van beide organisaties zijn er dubbele functies, met name bij staf en leidinggevenden. Het totaal aantal dubbele functies wordt geschat tussen de tien en twintig. Betrokken medewerkers moeten volgens de directie een assessment ondergaan, waarna de beste medewerker de functie krijgt. Voor de andere medewerker zal een passend alternatief binnen de organisatie worden gevonden. “Gedwongen ontslagen zullen daarbij niet aan de orde zijn”, aldus Royal.
Voor een nog onbekend aantal medewerkers, waarschijnlijk enkele tientallen, zal de arbeidsplaats wijzigen. Naar verwachting zullen iets meer medewerkers van Rotterdam naar Nieuwegein/Utrecht moeten dan andersom. “De ondernemingsraad van Royal schrok wakker toen ze dit hoorden”, vertelt Van der Lei. “Tot dan hadden ze eigenlijk wat achterover geleund, onder het motto ‘het treft vooral de medewerkers van ZA’.”
Over de gevolgen van de wijziging van arbeidsplaats (reiskosten, reistijd en verhuiskosten) moet nog onderhandeld worden. Op voorhand wil de directie geen garantie afgeven dat de verplaatsing alleen op basis van vrijwilligheid plaatsvindt. Van der Lei: “Wij betreuren dit, omdat met vrijwillige verplaatsingen (inclusief goede regelingen) en het bieden van alternatieve functies op de eigen arbeidsplaats een gedwongen verplaatsing uitgesloten zou kunnen worden”.
Natuurlijk verloop
Bij een gelijkblijvende markt en het huidige werkaanbod denkt de organisatie in 2004 hetzelfde werk met 175 (van de 1.800) medewerkers minder te kunnen doen. De volledige integratie moet eind 2003 rond zijn. Staffhorst verwacht dat het synergietraject enkele maanden in beslag zal nemen. Pas na die maanden wordt er een formele adviesaanvraag ingediend bij de ondernemingsraden van beide bedrijven. Staffhorst: “Wij willen de adviesaanvraag gefaseerd indienen en deze zal bestaan uit vier delen. Het eerste deel betreft de structuur van de organisatie. Deel twee gaat over het arbeidsvoorwaardenpakket. Deel drie zal het sociaal plan omvatten en deel vier de structuur van de medezeggenschap. Pas als wij al deze onderdelen met de ondernemingsraden besproken hebben, zullen wij een formele adviesaanvraag indienen, die dan ook volledig is. Het is dan eigenlijk een consolidatie van wat we al besproken hebben.”
Fons Maathuis, vice-voorzitter van de OR van ZA kan zich vinden in deze adviesaanvraagprocedure. “We krijgen nu de kans om mee te praten over de onderwerpen waarmee men bezig is. Anders krijg je een adviesaanvraag waar je nog niets mee kan, omdat zaken zich nog moeten uitkristalliseren. Dan ligt het dus weer een tijd stil.”
De OR van ZA heeft nog steeds geen adviesaanvraag ontvangen over het aantreden van Henri van Lent op de plaats van Ben Degen. “Wij willen graag een onderbouwing van de plannen zien. Het is logisch dat er samengewerkt moet worden, maar wij willen checken of de gestelde doelen haalbaar zijn.” Over het vertrek van Ben Degen als directeur zijn de meningen verdeeld, zegt Maathuis. “Er zijn mensen die mailen waar ze lid kunnen worden van de club ‘Degen moet blijven’, maar het merendeel van de werknemers heeft nauwelijks te maken met Degen. Men vindt het wel jammer, maar denkt: ‘Die komt wel weer op zijn pootjes terecht’.”

Reageer op dit artikel