nieuws

Frustratie tussenpersoon leidt tot nieuw EB-pakket

Archief

Frustratie was de drijfveer van assurantietussenpersoon Alex van der Sluijs uit Zeist om eigenhandig een concept voor employee-benefits in de markt te zetten: Good4all. “Iedereen levert maar deeloplossingen in plaats van een totaaloplossing”, zegt Van der Sluijs.

Volgens Van der Sluijs en mede-initiatiefnemer Rob van Rossum (ex-ABZ, ex-OSA) krijgt de werkgever met Good4all (www.good4all.nl) een middel in handen waarmee hij niet alleen zijn eigen personeelsbeleid kan managen, maar waarmee hij tegelijkertijd zijn medewerkers inzage kan geven in de voor hem geregelde arbeidsvoorwaarden.
Good4all biedt een aantal functionaliteiten, zoals een volledig geautomatiseerd cafetaria-model met ‘uitruilmogelijkheden’. De werknemer kan zelf zijn ‘Personal Benefits Statement’ (PBS) raadplegen en zijn gegevens muteren. Hij kan verzekeringen sluiten en bijvoorbeeld deelnemen in een pc-privéproject.
Voor de werkgever biedt het systeem een flink aantal mogelijkheden: onder meer de afhandeling en bewaking van pensioenen, ziekmeldingen en verzuimmanagement, wagenparkbeheer, gemaksdiensten, vakantieplanning, beoordelingen, declaraties, urenregistratie, overzicht van verjaardagen en jubilea et cetera.
Meerdere rollen
“De kracht van het concept zit in de mogelijkheid systemen aan elkaar te koppelen en door uit te gaan van de klant. Die is namelijk het middelpunt in het systeem en niet meer het product”, vertelt Van der Sluijs.
De communicatie kan via internet of via een intern netwerk lopen, maar ook via een intranet of extranet. In het systeem is een grote hoeveelheid ‘rollen’ gedefinieerd. Zo valt bijvoorbeeld onder de rol van de werkgever die van directie. P&O, afdelingschef, medewerker, financieel manager, projectleider, wagenparkbeheerder, beveiliging, huishoudelijke dienst et cetera. Andere ‘rollen’ zijn weggelegd voor de tussenpersoon, de arbodienst, de belastingdienst, verzekeringsmaatschappijen en leveranciers.
“Het systeem biedt natuurlijk niet alleen voor de werkgever en werknemer voordelen. Ook de tussenpersoon is gebaat bij het systeem”, vertelt Van der Sluijs. Zo is de rol van het intermediair per contract instelbaar. Hij kan aanvragen, mutaties en afmeldingen rechtstreeks melden aan de verzekeraar via standaardberichten. De tussenpersoon kan de wijzigingen via Good4all doorgeven aan allerlei instanties die betrokken zijn bij de werkgever. Het is echter niet gezegd dat zij deze gegevens volledig geautomatiseerd kunnen verwerken. Zo is het systeem nog niet klaar voor het elektronisch berichtenverkeer via internet tussen tussenpersoon en verzekeraar. “Wij wachten op ABZ. Zodra die het berichtenverkeer via XML (eXtensible Markup Language, red) klaar heeft, kunnen wij aanhaken.” Dit laatste geldt overigens ook voor de andere partijen zoals een salarisadministrateur of arbodienst. “Als de ontvangende partij de geautomatiseerde verwerking van gegevens niet aankan, houdt het op en dienen de traditionele wegen bewandeld te worden”, legt Van der Sluijs uit.
Het systeem biedt de werknemer eveneens een aantal mogelijkheden. Zo kan hij eenvoudige verzekeringen sluiten en vergelijkingen maken. Hij is in staat om zijn verzekeringsportefeuille in te zien, hij kan het saldo van zijn beleggingsrekeningen bekijken, maar ook de waarde van de polis. Hij kan zelf de basisgegevens wijzigen en hij kan op elk gewenst moment gebruik maken van de adviesfunctie van het intermediair.
Kosten
Als werkgevers kiezen voor een verbinding via het internet, het zogenaamde ASP-model (Application Service Provider), waarbij via internet ingelogd wordt op het systeem, dan betaalt hij een vaste prijs per werknemer per maand van # 15. Kiest de werkgever voor de standaardapplicatie via het eigen netwerk, dan moet er een zogenaamde ‘projectprijs’ betaald worden, naast de kosten voor implementatie en opleiding.
Tussenpersonen krijgen het systeem tegen kostprijs geleverd en krijgen hun geld terug zodra werkgevers op het systeem aanhaken. Volgens Van der Sluijs en Van Rossum is Good4all voor elk bedrijf interessant. “Wij gaan nu starten met een tweetal pilots. Eén bij een bedrijf met 45 medewerkers en eentje bij een bedrijf met zeventig medewerkers. De proef wordt uitgevoerd bij detacheringsbedrijven omdat die met alle facetten van het systeem te maken hebben.
Een derde proef wordt gedaan met de tussenpersoon die de assurantieportefeuille van Van der Sluijs overneemt; het kantoor Private Planners in Zeist. Van der Sluijs kan nog niet zeggen om wie het gaat. “Inmiddels is er wel overeenstemming tussen Private Planners en een collega die de portefeuille en activiteiten van Private Planners overneemt. De reden om Private Planners van de hand te doen, is dat wij denken dat je een concept als Good4all uitsluitend succesvol kunt lanceren, als je onafhankelijk bent. Ook Perceval heeft zijn intermediairactiviteiten afgestoten en is inmiddels gefuseerd met Infa Software.” (zie pag. 53.).

Reageer op dit artikel