nieuws

Fraudepolis van Zwolsche

Archief

Zwolsche Algemeene heeft een fraudeverzekering voor bedrijven gelanceerd. De polis dekt schade als gevolg van fraude door personeel. Er zijn vier combinaties mogelijk: fraude mét of zonder geld en mét of zonder computervirussen.

Onder fraude wordt verstaan “verduistering, valsheid in geschrifte, bedrog, oplichting, diefstal of andere oneerlijkheid, gepleegd door één of meer leden van het personeel, met het doel zichzelf of een ander te verrijken ten nadele van het bedrijf”. De verzekering dekt o.m. schade door verlies van bank- of girosaldo of door het ontstaan van een schuld ten laste van de verzekerde, wanneer deze worden veroorzaakt door fraude.
De Fraudeverzekering moet worden gesloten in combinatie met de inventaris- en goederenverzekering van het bedrijf. Om de polis te kunnen sluiten, moet het bedrijf voldoen aan specifieke voorzorgsmaatregelen. De premie wordt individueel vastgesteld.

Reageer op dit artikel