nieuws

Fortis meldt grote schades in Brand en Motorrijtuigen

Archief

In het tweede kwartaal van dit jaar is het technische resultaat uit schadeverzekeringen van Fortis in ons land (ASR Verzekeringsgroep) met ruim 20% gedaald. “Vooral door een toename van het aantal grote schadegevallen bij Brand en Motorrijtuigenverzekeringen”, zo meldt het concern.

Over het eerste kwartaal had ‘Fortis Nederland’ al een iets lager technisch schaderesultaat gemeld van e 14 (15) mln. Na een halfjaar is de achterstand ten opzichte van 2001 verder opgelopen: e 32 (38) mln. De resultaatdaling beloopt over een halfjaar bezien 17%, in het tweede kwartaal alleen was dat 22%. Positieve uitzondering is de branche Ongevallen en Ziekte, waar het technische resultaat juist met 17% toenam.
Over de ontwikkeling van het brutopremie-inkomen Schade in ons land is Fortis goed te spreken. Die steeg in de eerste zes maanden van dit jaar met 11% tot e 1.128 mln. De premiestijging is aan alle branches toe te schrijven; uitschieter is evenwel Ongevallen en Ziekte.
Dip in Leven
Het Nederlandse levenbedrijf heeft het aanzienlijk moeilijker in termen van premieomzet. Netto is er na zes maanden e 1.654 (2.137) mln in de boeken terecht gekomen. In het eerste kwartaal maakte Fortis al een (bruto)daling van 27% bekend (zonder eenmalige effecten -5%). Na een halfjaar is de premieontwikkeling -23% en zonder eenmalige effecten -8%. Een belangrijke eenmalige post is de koopsom die Amev vorig voorjaar incasseerde bij de overdracht van de eigen pensioenregeling van Fortis Bank (bruto e 349 mln).
Als oorzaak van de premiedaling noemt Fortis ook nog tariefsverhogingen bij koopsompolissen, waardoor de omzet uit koopsommen achterblijft bij 2001. Het technische resultaat Leven wordt er positief door beïnvloed, want dat bedraagt halverwege dit jaar e 148 mln. Deze verbetering weegt evenwel niet op tegen de sterk gedaalde beleggingsinkomsten, waardoor het netto operationele resultaat van ASR Verzekeringsgroep met een kwart is afgenomen tot e 195 (260) mln.
Van een teruggang is nog geen enkele sprake bij ASR Bank, dat via tussenpersonen weer 30% meer hypotheken verkocht. Over 2001 kwam de bank tot een nieuwe productie van e 7,1 mld en volgens ASR Bank was dat gelijk aan 48% van de totale hypothekenafzet via assurantietussenpersonen.
Het aantal werknemers in dienst van ASR Verzekeringsgroep bleef stabiel op 5.300 (in fte). Het aantal tijdelijke arbeidskrachten werd “aanzienlijk gereduceerd”.
Wereldwijd
Wereldwijd boekte Fortis in het eerste halfjaar ruim tien miljard euro aan verzekeringspremies. De premies Leven daalden met 32% tot e 4.312 mln, onder meer door de lagere belangstelling voor beleggingsverzekeringen. De premieomzet Schade steeg juist met 12% tot e 6.324 mln. De technische resultaten stegen in beide segmenten: Leven +26% en Schade +22%.
Door de malaise op de aandelenbeurzen bleef voor het verzekeringsbedrijf onder de streep toch een 18% lagere nettowinst over van e 1.519 (1.848) mln. Fortis benadrukt dat er met de solvabiliteit niets mis is. Die was op 30 juni e 19,4 mld, oftewel e 9,1 mld boven de wettelijk vereiste solvabiliteit en e 2,9 mld boven de interne minimumeis. Op 23 augustus was de solvabiliteit verder geslonken tot e 8,1 mld boven het wettelijk vereiste en e 1,9 mld boven de eigen bodemgrens.

Reageer op dit artikel