nieuws

Forse winstval dwingt Fortis ASR tot ingrijpen

Archief

Het verzekeringsbedrijf van Fortis heeft in het eerste kwartaal de winst opnieuw flink zien dalen. In een interne managementbijeenkomst heeft topman Jacques van Ek laten weten dat de jongste cijfers maatregelen noodzakelijk maken, waarbij gedwongen ontslagen niet worden uitgesloten.

Over het boekjaar 2002 was bij Fortis ASR al sprake van een terugval van het nettoresultaat met een derde (tot e 314 mln). “De nieuwe kwartaalcijfers bevestigen dit beeld”, zo deelde directievoorzitter Jacques van Ek driehonderd managers van het verzekeringsbedrijf mee. Van Ek noemde als oorzaken: afnemende groei, een toenemende schadelast, minder beleggingsopbrengsten, grote afname van het vermogen en onvoldoende kostenreductie. Het beursgenoteerde moederbedrijf Fortis publiceert de kwartaalcijfers eind mei.
“Fortis verwacht van Fortis ASR een hoger rendement en meer synergie-effecten”, zo hield Van Ek het management voor. “En dat alles tegen ten minste hetzelfde kostenniveau. We moeten beseffen dat het anders moet. Veranderingen in de markt en onze financiële cijfers dwingen ons hiertoe.”
Arbeidsplaatsen
Van Ek eist meer samenwerking tussen de diverse werkmaatschappijen. “Het labeldenken is nog te dominant. De cijfers dwingen ons om dat van ons af te zetten. We moeten naar één Fortis ASR-cultuur.” Om die reden werd onlangs al de raad van bestuur vervangen door een hoofddirectie, die alle werkmaatschappijen operationeel gaat aansturen (zie AM 8, pag. 3).
De meeste synergievoordelen moeten komen van ‘de generalisten’ Amev en Stad Rotterdam. De backoffices van deze maatschappijen worden geïntegreerd, onder aansturing van hoofddirectielid Peer van Harten. De commerciële activiteiten van Amev en Stad Rotterdam worden voortaan aangestuurd door hoofddirectielid Thijs Meinders, tot voor kort directievoorzitter van ‘de Stad’.
In deze integratie worden in meer of mindere mate ook Woudsend en loondienstorganissatie Verzekerings Unie betrokken. De Amersfoortse, Falcon, Amev-Ardanta en Europeesche vallen (nu) niet in het integratieproces, maar worden straks wel centraal aangestuurd: De Amersfoortse en Europeesche door Jos Baeten en Falcon en Ardanta door Meinders. De overige twee directieleden Hans van der Knaap en Victor Goedvolk krijgen de portefeuilles Risk & Business Development respectievelijk Financiën & Beleggingen.
Verder wordt de decentrale organisatie van het facilitaire bedrijf opgeheven. Frans Roemen, nu nog directievoorzitter van De Amersfoortse, is daartoe tijdelijk benoemd tot groepsstafdirecteur Organisatie. De groepsstaf ICT valt direct onder hoofddirectievoorzitter Van Ek. Volgens hem “zal dit veranderingstraject arbeidsplaatsen kosten”. Gedwongen ontslagen zijn niet uitgesloten, blijkens de uitspraak dat “zo veel mogelijk wordt gestreefd dit via natuurlijk verloop op te vangen”. Met de vakbonden wordt overleg gepleegd over een nieuw sociaal plan voor Fortis ASR.

Reageer op dit artikel