nieuws

Forse groei koopsompolissen

Archief

De brutopremie uit de verkoop van individuele levensverzekeringen in juli ligt bijna een kwart hoger dan een maand eerder: ( 1.335,1 (1.073,3) mln. Het aantal polissen liep daarentegen met 10,3% terug tot 94,4 (105,2) miljoen.

De forse groei in productie in juli is hoofdzakelijk te danken aan de hogere opbrengst uit koopsompolissen, die met ruim 33% is toegenomen tot ( 1.046,8 (786,3) mln. De periodieke premies en koopsommen uit beleggingspolissen zijn met 21,5% gestegen tot ( 439,0 (361,3) mln, zo blijkt uit de jongste cijfers van het CBS. Nieuwe individuele levensverzekeringen Periodiek betalende polissen Koopsompolissen Aantal Verzekerd Periodieke Eenmalige Aantal VerzekerdKoopsom x 1.000 kapitaal premie premie x 1.000 kapitaal JUNI 2001 Guldenscontracten 44,3 2 998,1 43,0 23,7 11,5 1.212,9 654,3 w.v. Verbonden aan hypotheek 5,2 882,5 9,1 5,6 0,0 1,6 0,2 Pensioen uitgesteld 1,1 429,0 9,3 6,3 0,2 22,1 15,4 Lijfrente uitgesteld 1,7 199,0 4,9 1,7 3,1 220,5 146,3 Direct ingaande rente – – – – 4,5 698,8 464,8 Levenslang bij overlijden 22,6 206,9 5,5 0,0 0,4 2,2 1,5 Spaarverzekering 2,0 127,7 6,4 9,8 0,4 21,6 11,7 Risicoverzekering 11,0 1 088,2 6,7 0,0 2,8 233,3 7,9 Overig 0,7 64,8 1,1 0,3 0,1 12,9 6,5 Beleggingseenheden 45,9 4 203,6 135,3 85,0 3,5 174,8 141,0 w.v. Verbonden aan hypotheek 10,9 1 928,5 43,0 26,4 0,0 6,5 5,9 Pensioen uitgesteld 3,5 704,0 20,4 9,9 0,2 9,1 6,7 Lijfrente uitgesteld 12,1 730,7 29,1 19,7 2,5 76,0 76,4 Direct ingaande rente – – – – 0,2 43,5 26,2 Levenslang bij overlijden – – – 0,1 – – – Spaarverzekering 16,2 677,3 37,7 21,8 0,4 20,9 17,4 Risicoverzekering 1,3 103,9 2,3 2,5 0,0 0,0 0,1 Overig 1,9 59,1 2,8 4,6 0,1 18,8 8,3 JULI 2001 Guldenscontracten 37,0 2 907,4 40,2 19,4 12,0 1 602,0 836,7 w.v. Verbonden aan hypotheek 4,6 870,2 10,0 8,1 0,0 0,7 0,2 Pensioen uitgesteld 1,2 456,9 11,1 6,1 0,2 37,3 17,5 Lijfrente uitgesteld 1,5 208,8 5,5 4,4 2,9 306,2 205,3 Direct ingaande rente – – – – 4,9 884,6 581,9 Levenslang bij overlijden 17,4 178,6 4,2 0,0 0,2 1,0 0,8 Spaarverzekering 0,9 56,8 2,6 0,6 0,4 31,0 15,3 Risicoverzekering 10,6 1 089,6 5,6 0,1 3,5 327,2 10,6 Overig 0,7 46,4 1,1 0,2 0,1 13,8 4,9 Beleggingseenheden 41,4 4 247,6 136,7 92,2 4,0 275,5 210,1 w.v. Verbonden aan hypotheek 10,9 2 138,8 47,9 22,6 0,0 12,8 10,9 Pensioen uitgesteld 3,7 560,2 21,2 9,2 0,2 18,1 13,3 Lijfrente uitgesteld 10,0 648,1 28,9 13,3 3,1 102,7 107,6 Direct ingaande rente – – – – 0,3 76,5 41,2 Levenslang bij overlijden – – – 0,2 – – – Spaarverzekering 14,2 793,2 33,9 40,0 0,3 37,2 27,6 Risicoverzekering 0,7 56,4 1,2 0,2 0,0 0,2 0,3 Overig 2,1 50,9 3,6 6,7 0,1 27,9 9,2 Nieuwe spaarkasproductie 2000 2000 2001 2001 juni juli juni juli Spaarpremie ineens 9,0 11,6 0,5 2,4 Spaarpremie periodiek 9,8 9,9 6,9 7,6 Risicopremie ineens 1,3 1,4 0,1 0,3 Risicopremie periodiek 2,0 1,5 1,0 1,1 (in ( mln) Totaal spaarkasbedrijf Aantal Ingeschreven Spaar- Risico- x 1.000 bedrag premies premies JUNI 2001 Verbonden aan hypotheek 0,0 0,1 0,0 0,0 Pensioen- of lijfrenteclausule 1,6 69,0 3,3 0,5 Zonder clausule 3,6 79,4 4,1 0,6 Totaal 5,2 148,5 7,4 1,1 JULI 2001 Verbonden aan hypotheek 0,0 0,1 0,0 0,0 Pensioen- of lijfrenteclausule 1,5 66,8 3,2 0,5 Zonder clausule 4,7 94,3 6,8 0,9 Totaal 6,2 161,2 10,0 1,4 (in ( mln) Spaargelden 2000 2001 2001 2001 2001 jaar maart april mei juni Tegoed op deposito’s begin periode 287,2 306,0 309,5 313,1 318,1 Stortingen 186,0 20,2 19,8 24,0 21,6 Terugbetalingen 184,2 16,8 16,3 19,9 17,8 Spaarverschil 1,9 3,4 3,5 4,1 3,9 Rente 3,9 0,1 0,2 0,9 0,0 Besparingen 5,8 3,5 3,7 5,0 3,9 Tegoed op deposito ’s eind periode 293,0 309,5 313,1 318,1 322,0 (in ( mld) Bron: De Nederlandse Bank

Reageer op dit artikel