nieuws

FOG en AOG in holding VNG Verzekeringen

Archief

De activiteiten van Frauderisico-Onderlinge van Gemeenten (FOG) en Aansprakelijkheids- Onderlinge van Gemeenten (AOG) zijn sinds kort ondergebracht in een afzonderlijke vennootschap: VNG Verzekeringen.

Het oprichten van de vennootschap VNG Verzekeringen houdt verband met een reorganisatie bij de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG), waardoor bestuurder Gerard te Wechel is afgetreden en is opgevolgd door A. Khan. Te Wechel is benoemd tot directeur Middelen en Arbeidszaken van de VNG.
De 910 (893) gemeenten en andere instellingen die de risico’s van fraude- en beroving hebben verzekerd bij FOG waren vorig jaar goed voor f 349 mille brutopremie, zo’n 84% minder dan in 1999 (f 2,2 mln). Deze forse premieterugloop is het gevolg van een premievrijstelling in verband met de gunstige liquiditeitspositie van de onderlinge. De solvabiliteit steeg vorig jaar naar f 30,2 (29,9) mln, terwijl wettelijk ‘slechts’ 450 mille is vereist.
De schadelast wegens fraude en inbraak/diefstal steeg aanzienlijk bij een gelijkblijvende schadefrequentie. De voorziening voor niet-afgewikkelde schadeclaims moest met ruim zeven ton worden verhoogd. Vorig jaar werden 65 schadeclaims behandeld, waarvan er 38 voor vergoeding in aanmerking kwamen. Zes claims werden ingetrokken, zeven afgewezen en veertien overgeheveld naar dit jaar.
Het technisch resultaat daalde mede daardoor spectaculair tot 62 mille tegen nog f 2,5 mln in 1999. Dit bedrijfsresultaat kon pas worden gerealiseerd dankzij een vrijval van een voorziening van f 1,1 mln en hogere beleggingsopbrengsten van netto twee ton.
AOG
De AOG, de zusterorganisatie voor aansprakelijkheidsverzekeringen, boekte vorig jaar een brutopremie-inkomen van f 5,1 (4,6) mln, een stijging van ruim 12%. Voor dit jaar wordt een doorgroei verwacht naar ruim f 5,9 mln (+20%).
Het technisch resultaat steeg naar 117 (64) mille dankzij hogere beleggingsopbrengsten van netto 463 mille. “Het negatieve technisch resultaat werd daarmee ruimschoots gecompenseerd”, aldus het bestuur. Zij is pessimistisch over het schadeverloop. De schadereserve voor de tekenjaren 1996 en 1997 moest met bijna vier ton worden verhoogd als gevolg van een ongunstige ontwikkeling van het aantal letselschadedossiers. In 2000 werd voor f 2,1 (1,9) mln aan schadeclaims gehonoreerd.
Bij de AOG zijn 195 (195) gemeenten aangesloten, goed voor een marktaandeel van bijna 40% (36%).

Reageer op dit artikel