nieuws

Financiën beslist nog deze maand over provisie

Archief

Het ministerie van Financiën heeft het standpunt over doorlopende provisie – “te belasten als afsluitprovisie” – in heroverweging genomen. Staatssecretaris Steven van Eijck geeft vrijwel zeker nog deze maand uitsluitsel.

In een gesprek met ambtenaren van het ministerie van Financiën zijn vertegenwoordigers van het Verbond van Verzekeraars en van de intermediairorganisaties NVA en NBVA enigszins gerust gesteld over het fiscale standpunt ten aanzien van doorlopende provisie. Veel willen de gespreksdeelnemers er niet over zeggen, omdat is afgesproken publiekelijk geen mededelingen te doen over de inhoud van het overleg. “De sfeer was prettig én constructief”, is het enige wat het Verbond kwijt wil.
Het ministerie is evenmin toeschietelijk. “De partijen hebben ons duidelijk gemaakt dat doorlopende provisie betrekking heeft op jaarlijkse werkzaamheden”, aldus woordvoerder Roel van Koperen. Of het departement ook gevoelig is voor de aangedragen argumenten, wil hij niet zeggen. “De staatssecretaris maakt binnen enkele weken ons definitieve standpunt kenbaar.”
NVA-directeur Niels Mourits, zelf fiscalist van origine, heeft vertrouwen in een goede afloop. “Ik heb een goed gevoel, ja. We waren het erover eens dat tussenpersonen tijdens de looptijd van een polis nog activiteiten moeten verrichten en dat je de beloning daarvoor niet vooraf kunt belasten.”
Oplossing
Vorige maand werd bekend (zie AM 18, pag. 1) dat de Belastingdienst doorlopende provisie fiscaal ziet als een uitgestelde vorm van afsluitprovisie en derhalve de contante waarde van de toekomstige provisiebetalingen in het aanvangsjaar van een verzekering volledig belast. Financiën bestempelde dit toen als “algemeen landelijk beleid”. Het lijkt er echter op dat het ministerie op z’n schreden terugkomt. “We hebben het gevoel zeer serieus te zijn genomen en dat Financiën zoekt naar een oplossing”, zo laat gespreksdeelnemer NBVA weten.
Volgens NVA-directeur Mourits leidt het fiscale beleid straks tot een andere manier van belonen. “In de toekomst zullen verzekeraars onderscheid gaan maken tussen initiële provisie en continuatieprovisie. Daarmee zijn we ook in één klap af van de discussie over intermediairwijzigingen.”

Reageer op dit artikel