nieuws

Financieel internetbedrijf krijgt het steeds moeilijker

Archief

Dick-Jan Abbringh

De tijd dat iedereen met een goed idee een ‘dotcombedrijf’ kon beginnen is voorbij. Vele tientallen Amerikaanse internetbedrijven hebben hun beurskoersen zien dalen met meer dan 90%, vergeleken bij hun hoogste waarde. Investeerders hebben hun vertrouwen verloren en sluiten de geldkraan. Hierdoor hebben zo’n 30 dotcoms in de VS nog een half jaar aan geld en ongeveer 85 bedrijven hebben nog voor een jaar aan investeringen.
Ook in Nederland zijn vergelijkbare bewegingen merkbaar ook binnen de financiële sector. Nokdown stopte dit najaar haar activiteiten. Planweb is overgenomen door Nationale-Nederlanden en Polisforyou door Finles. Het is te verwachten dat deze ontwikkelingen net als in de VS ook hier verder zullen doorzetten. Toevallig viel het einde van een hoofdstuk in e-finance samen met het einde van het jaar 2000. Wat waren nu de belangrijkste ontwikkelingen van het afgelopen jaar? Wat kunnen we verwachten voor het komende jaar? Hierna een korte samenvatting van de belangrijkste e-finance ontwikkelingen van afgelopen jaar en een vooruitblik op 2001. Daaruit blijkt dat innovatie in financiële dienstverlening niet voorbij is, maar slechts wordt overgenomen door de oude economie.
Het jaar 2000 is het jaar waarin e-finance zich stormachtig heeft ontwikkeld. Nieuwe modellen volgden elkaar in hoog tempo op. Een van de belangrijkste ontwikkelingen in het afgelopen jaar was de toenemende invloed van de oude economie in internet. Dit bleek alleen al uit de gigantische investeringen van grote banken en verzekeraars in de nieuwe economie. ABN Amro en ING kondigden beide aan om de komende jaren honderden miljoenen guldens te investeren in internet. Nationale-Nederlanden (NN) houdt het bij enkele tientallen miljoenen. Ook afgemeten aan de overnames van nieuwe-economiebedrijven door banken en verzekeraars was het een opvallend jaar. NN kocht het Amerikaanse Quickquote en Planweb. Stad Rotterdam ging een joint-venture aan met Generalife, onder de naam Basic Life. En natuurlijk waren er de nieuwe merken die door banken en verzekeraars werden opgezet of aangekondigd, zoals Wellowell door NN en Moneyplanet door ABN Amro en KPN’s Planet Internet. De oude economie heeft hiermee een bijzondere inhaalslag gedaan waardoor Nederland internationaal weer meetelt op het gebied van e-finance.
Productvergelijkers
Het afgelopen jaar is zeker ook het jaar van de productvergelijkers. Een behoorlijk aantal nieuwe productvergelijkers is het afgelopen jaar van start gegaan. De belangrijkste hiervan zijn Independer, MrFinch en Wellowell. Twee van deze drie zijn door bestaande financiële partijen opgezet, alleen Independer is hierop een uitzondering. Ondanks dat de productvergelijkers nog in de kinderschoenen staan, hebben ze hun plek in de financiële dienstverlening het afgelopen jaar wel verdiend.
‘Kanaalconflicten’
Het afgelopen jaar heeft een aantal spraakmakende conflicten opgeleverd door intermediairmaatschappijen die internet gebruiken als aanvullend kanaal. Wellowell leverde enerzijds boze reacties op van de NVA en NBVA en anderzijds van concurrenten die weigerden als productleverancier te fungeren op een distributieplatform van NN. Een ander voorbeeld zijn de de conflicten rond de AXA/Shell-samenwerking om verzekeringsproducten rondom mobiliteit te verkopen via telefoon en internet. Ondanks deze conflicten is een tendens merkbaar dat verzekeraars zich minder laten afschrikken door mogelijke kanaalconflicten.
Buitenlandse toetreders
In het afgelopen jaar zijn diverse (nieuwe) buitenlandse financiële dienstverleners zich op de Nederlandse markt gaan richten. Eubos heeft het afgelopen jaar de eerste successen behaald door tot oktober voor zo’n kwart miljard aan hypotheken te verkopen. Eveneens in de hypotheken-sector heeft EuropeLoan zich in Nederland gemeld. ASR heeft Basic-life opgezet in nauwe samenwerking met het Amerikaanse Generalife. Toch loopt het nog niet storm in Nederland met de buitenlandse partijen. Bovendien slaat een aantal buitenlandse partijen Nederland over om diverse redenen. Wellicht voorlopig goed nieuws voor Nederlandse financiële dienstverleners.
Integratie met andere kanalen
Het afgelopen jaar kenmerkte zich ook door nieuwe, geïntegreerde concepten waarin internet een doorslaggevende rol speelt. Voorbeelden hiervan zijn Amevs Superion en NN’s Combinance. In deze concepten is er een naadloze samenwerking tussen intermediair en internet.
Doordat productvergelijking op internet neerwaartse prijsdruk dreigt op te leveren, groeit de behoefte aan goedkope, grootschalige polisfabrieken. Stater is zo’n voorbeeld van een bedrijf dat voor verschillende verwerkingsbehoeften standaard back-officeoplossingen biedt. Partijen als Eubos en Basic Life zijn voorbeelden van bedrijven die volop gebruik maken van diensten van dit soort organisaties.
In het begin van 2000 was het voor internetbedrijven nog geen probleem om aan nieuw kapitaal te komen. Na de instorting van de beurskoersen voor deze sector blijkt het echter voor veel jonge internetbedrijven steeds moeilijker om aan kapitaal te komen. Dit heeft geresulteerd in een aantal overnames. Zo is in het najaar Polis4u overgenomen door assurantiebedrijf Finles. Ook Planweb van Fortask heeft haar activiteiten als onafhankelijk internetbedrijf beëindigd na overname door Nationale-Nederlanden. Eigenaar Fortask is verder gegaan als internetbedrijf onder de naam Webbridge. NN gebruikt Planweb voor haar eigen e-financestrategie. Uit de ontwikkelingen blijkt dat investeerders geen genoegen meer nemen met langdurige verliezen. Er moet snel worden gepresteerd. Partijen waarvan de resultaten achterblijven bij de verwachtingen gaan een moeilijke toekomst tegemoet. Overname is dan nog een van de meest positieve uitkomsten.
Oude situatie?
Nu is het de vraag of alles weer zal terugkeren naar de oude situatie van voor het turbulente jaar 2000. Hierop is het antwoord een volmondig nee. Wat zich nu doorzet, is dat de oude economie het ‘stokje’ overpakt van de nieuwe economie. Banken en verzekeraars nemen het heft in handen en zullen dit jaar de innovaties bepalen in e-finance.
Een aantal van de ontwikkelingen die in 2000 zijn ingezet, zal dit jaar doorzetten. Zo zal de eerste online supermarkt haar deuren openen. Moneyplanet, een joint-venture van ABN Amro en KPN’s Planet Internet, zal diensten gaan verlenen als een financiële supermarkt. Hierbij worden betalingsverkeer en aandelenhandel gekoppeld aan vergelijkingsmogelijkheden van financiële producten. Dit maakt one-stop-shopping mogelijk.
Financiële dienstverleners zullen steeds beter in staat blijken om internet te integreren in hun huidige dienstverlening. Maar er is nog steeds bijzonder veel aandacht voor de front-officetoepassingen, terwijl de aandacht voor upgrading van de back-offices hierbij achterblijft. Dit zal echter veranderen omdat een goede dienstverlening aan de voorkant nu eenmaal niet mogelijk is zonder dat de back-office op orde is. Met name verzekeraars hebben hierin een belangrijke slag te maken. Verdere ketenoptimalisatie is te bereiken met de inzet van polisfabrieken die door schaalgrootte en efficiency lagere transactiekosten kunnen bewerkstelligen. Ook hiervan zullen we dit jaar een toename gaan zien.
Samenvattend kan worden gesteld dat 2001 het begin markeert van een tijd waarin de innovatiekracht van de nieuwe economie wordt gecombineerd met het kapitaal en de ervaring van de oude economie. Dit betekent geenszins dat de innovatie in financiële dienstverlening tot staan wordt gebracht. Integendeel ze zal dit jaar zorgen voor een levendige vernieuwde economie.

Reageer op dit artikel