nieuws

Fikse winststijging bij zorgverzekeraar Salland

Archief

Bij zorgverzekeraar Salland steeg vorig jaar het nettoresultaat van f 1,2 mln naar f 4,8 mln. Het ziekenfonds en de particuliere aanvullende verzekeraar droegen hier aan bij.

Salland (Deventer) had vorig jaar een inkomen van f 237,0 (225,3) mln. Hieraan droeg het ziekenfonds f 217,3 (210,1) mln bij, de aanvullende verzekeraar droeg f 19,5 (15,0) mln bij en het bemiddelingsbedrijf (Salland Schadeverzekering) f 208.000 (174.000). Salland bemiddelt voor reisverzekeringen van De Friesland (provisie-inkomen 2000:f 137.000. 1999: f 116.000), particuliere ziektekostenverzekeringen van Zorg & Zekerheid (provisie 20001: f 53.000, 1999: f 30.000) en natura-uitvaartverzekeringen van Nuva (provisie 2000: f 18.000, 1999: f 28.000).
Het netto resultaat van f 4,8 (1,2) mln was voor f 2,4 (1,1) mln te danken aan het ziekenfonds. De aanvullende verzekeraar had een netto resultaat van f 2,4 (0,1) mln. In dit resultaat is verdisconteerd een verlies van f 212.00 (24.000) van het bemiddelingsbedrijf. Het eigen vermogen van Salland steeg van f 36,7 mln naar f 41,7 mln.
Salland is een van de weinige zelfstandige zorgverzekeraars in ons land. “En daar komt voorlopig geen verandering in”, zegt woordvoerder Geert-Jan Cath. De verzekeraar denkt, ook in de nabije toekomst, in het werkgebied uitstekend zelfstandig te kunnen functioneren. Om op bepaalde gebieden een vuist te kunnen maken, neemt Salland deel in de Vereniging Regionale Zorgverzekeraars (VRZ). De andere leden zijn: Azivo (Den Haag), De Friesland (Leeuwarden), Trias (Gouda) en Zorg & Zekerheid (Leiden).

Reageer op dit artikel