nieuws

FDN neemt voortouw in berichtenverkeer via internet

Archief

Het Financierings Data Netwerk (FDN) voor consumptief krediet kiest, net als het Hypotheken Data Netwerk (HDN), voor berichtenverkeer via internet. Om dat te bewerkstelligen is een contract getekend met het Amersfoortse ICT-bedrijf Intercommit.

ABZ, dat voorheen het FDN-berichtenverkeer voor zijn rekening nam via het Assurantie Data Netwerk (ADN), moest in het offertetraject afhaken. “De offerte van Intercommit was beter”, zegt FDN-bestuursvoorzitter Wim Werkman, in het dagelijks leven directeur bij Fortis Bank Intermediaire Bedrijven.
“Het is het resultaat van een gewone procedure. Wij wilden met het FDN migreren naar een internetomgeving. Vervolgens stel je je dan de vraag hoe dat moet en vooral met wie? Er hebben diverse partijen geoffreerd, ABZ was er één van. Uiteindelijk kwam Intercommit daar op alle fronten als beste uit. Zij gaan het netwerkbeheer middels hun dienst ‘Go-Secure’ voor ons uitvoeren.”
Historie
FDN is tot 1999 eigenlijk nooit echt van de grond gekomen. In 1992 is de eerste start gemaakt met FDN door vijf initiatiefnemers: Direktbank, Finata, Levob, IDM en NVB/Vola. Recent is de NVF Voorschotbank toegetreden.
Net als ADN en HDN dient het FDN voor het uitwisselen van gestandaardiseerde elektronische berichten tussen intermediair en maatschappijen. Een bericht is bijvoorbeeld een consumptief kredietaanvraag inclusief BKR-toetsing en acceptatie.
Maar waar ADN en HDN succesvol waren, kwam FDN niet van de grond. Echter in 1999 was er een omslag, die er toe leidde dat in 2000 het aantal berichten steeg naar 70.000 per jaar.
Werkman wil het eigenlijk niet hebben over het verleden. “Ik ben op 1 december vorig jaar aangetreden als voorzitter en dus wil ik het over het FDN vanaf dát moment hebben. Ik ben niet geïnteresseerd in de achterliggende periode, er moet nu in hoog tempo geaccelereerd worden. Afgelopen jaar waren veertig tussenpersonen en zes financieringsmaatschappijen aangesloten en werden er 70.000 berichten verstuurd. Hiermee is de basis gelegd voor het doorvoeren van optimalisaties in de adviessoftware en in de backoffice van verzekeraars. De overgang naar een snel netwerk is de volgende stap in het traject van verbeteringen. En op deze ingeslagen weg gaan we door.”
Groeiscenario
Met de internetplannen, die op 1 juni hun beslag moeten krijgen, heeft het FDN een fors groeiscenario uitgezet. Het aantal aangesloten tussenpersonen moet binnen één jaar tijd groeien naar driehonderd en het aantal berichten via internet naar 250.000 per jaar. Het bestuur van FDN is in gesprek met vier financieringsmaatschappijen over toetreding tot het netwerk. “Van die vier worden er zeker twee op korte termijn toegevoegd”, zegt Werkman. “We hebben ons het afgelopen jaar bewust niet naar buiten geprofileerd. Nu we onze zaakjes voor elkaar hebben, willen we het aan de man gaan brengen.”
“Het nieuwe FDN moet je zien als de snelweg. De oprit wordt verzorgd door het intermediair en de afrit is de zorg van financieringsmaatschappijen”, vertelt Rob Kuijper, manager FDN en uit dien hoofde verantwoordelijk voor nieuwe ontwikkelingen rond het financieringsnetwerk. “Het intermediair moet kunnen vertrouwen op de aanvoer van berichten en de maatschappijen moeten de berichten goed kunnen inlezen in de acceptatiesystemen. Het hele traject van aanvraag tot acceptatie zou niet meer dan een kwartier in beslag mogen nemen. Tussenpersonen bepalen daarbij de eigen kwaliteit van hun dienstverlening.”
In de nieuwe situatie zal de tussenpersoon een aanvraag als een totaal proces kunnen afhandelen. Nu zijn het vaak nog losse deelprocessen: het indienen van de aanvraag, wachten op reactie, aanbieden aan de klant en vervolgens de bevestiging. De financieringspakketten IPF en CKS ondersteunen de FDN-standaard, evenals een aantal maatschappijpakketten.
In de afgelopen maanden is er bij het FDN een centraal aanspreekpunt ingericht. De tussenpersoon kan daar tijdens kantooruren terecht. Bij de systeemhuizen is de communicatiesoftware van Intercommit opgenomen in de pakketten. “Het is nu alleen nog een kwestie van uitrollen”, zegt Kuijper.
Fax-tijdperk
Waarom zou het FDN nu wel kans van slagen hebben. De afgelopen jaren is het nauwelijks van de grond gekomen?
“We zijn tot het inzicht gekomen dat we elkaar niet moeten beconcurreren op administratieve processen. Daar zijn we het binnen het bestuur over eens. Het branche-initiatief is door maatschappijen in beleid omgezet. Bovendien zie je dat verzekeringen, hypotheken en consumptief krediet ook qua aanvraagprocedure steeds meer naar elkaar toegroeien”, vertelt Werkman.
“Het FDN kent een vaste standaard. De berichten zijn niet complex en consumptief krediet is ook als product redelijk eenvoudig. Bovendien is het aantal financieringsmaatschappijen aanzienlijk minder dan het aantal verzekeringsmaatschappijen. Er zijn ongeveer zo’n vijf concerns die zich met consumptief krediet bezighouden. Deze zijn goed voor ongeveer achttien labels die betrokken zijn bij de intermediaire distributie”, vult Kuijper aan.
“Veertig tussenpersonen hebben het afgelopen jaar laten zien dat FDN werkt. Tussenpersonen hebben daarmee een goede propositie in handen. Klanten kloppen pas bij je aan voor een consumptief krediet als de auto al gekocht is. Snelheid is uitermate belangrijk. Tussenpersonen die op FDN zijn aangesloten, hebben die snelheid en kunnen zich in the picture spelen.”
Het FDN-bestuur gaat de boer op om FDN te promoten bij de tussenpersonen. Het FDN-netwerk valt of staat tenslotte met volume. “Het is zelfs zo dat de accountmanager van het systeemhuis pas weggaat bij de tussenpersoon als de boel geïnstalleerd is en werkt. We moeten af van het fax-tijdperk”, aldus Werkman.
Kosten
Het FDN is voor tussenpersonen gratis. “Als er duidelijke voordelen zijn te constateren voor tussenpersonen dan zou een kostenomslag bespreekbaar moeten zijn, alhoewel daarover in het bestuur nog niet is gesproken”, stelt Werkman.
Financieringsmaatschappijen betalen een eenmalig entreebedrag van f 50.000. Per kwartaal wordt een bijdrage van f 15.000 per lid betaald. Zoals al eerder gezegd, is het streven meer deelnemers te krijgen, want hoe meer deelnemers hoe lager de kosten.
FDN wordt geleid door het FDN-bestuur. Daaronder is er een maatschappijoverleg. Hier zijn in operationele zin dezelfde maatschappijen vertegenwoordigd. Het bestuur vraagt advies aan het overlegorgaan. Op periodieke basis is er overleg met een zogeheten gebruikersoverleg, bestaande uit het intermediair. In het maatschappijoverleg worden op incidentele basis systeemhuizen en de netwerkleverancier uitgenodigd.
Gebruikers hebben nog geen zitting in het bestuur. “Wij kijken daar wel naar, maar wij willen ons werk zo goed doen dat het niet nodig is.”
Een blik in de toekomst werpend ziet Werkman, net als zijn HDN-collega Auke Douwe Veenstra, het er nog wel van komen dat de drie bestaande netwerken ADN, HDN en FDN samengaan in één XDN, met een open infrastructuur en een gemeenschappelijke standaard. “Als we allemaal dezelfde taal spreken wordt het communiceren een stuk eenvoudiger en efficiënter. In ieder geval zijn HDN en FDN nadrukkelijk met elkaar in gesprek.”
Wim Werkman (links) en Rob Kuijper: “FDN gaat voor een veilige en snelle communicatie via internet”.

Reageer op dit artikel