nieuws

Failliet SGWN wil geld van Gerling

Archief

Garantieverzekeraar SGWN is failliet verklaard. De eerder dit jaar toegepaste noodregeling is omgezet in een faillissement omdat de bewindvoerders er niet in slaagden een verzekeraar te vinden die de onderlinge wilde overnemen. Via een bodemprocedure hoopt de curator nog geld los te krijgen bij herverzekeraar Gerling.

SGWN Garantieverzekeringen, sinds 1997 actief, sloot garantieverzekeringen op bouwprojecten. De portefeuille van SGWN, die tussen de 4.000 en 5.000 polissen telt, is volgens ex-bewindvoerder en nu curator Fons Spliet voor meer dan 90% gesloten in Duitsland. Daar kwam SGWN vorig jaar in de problemen, doordat de hoofdaannemer van een aantal projecten failliet ging. Dat heeft SGWN een schadeclaim van tussen de e 8 mln en e 10 mln opgeleverd. Herverzekeraar Gerling wil zijn aandeel in deze schadepost niet betalen, omdat SGWN de garantiepolissen nooit zou hebben mogen sluiten onder de geldende herverzekeringsvoorwaarden. Volgens SGWN zou Gerling echter geen bezwaar hebben gemaakt tegen de toegepaste acceptatievoorwaarden. Spliet is nu bezig met een bodemprocedure om Gerling alsnog tot betalen te bewegen.
Samen met Aad Horstman (ex-directievoorzitter van Tiel Utrecht) is Spliet als bewindvoerder drie maanden bezig geweest om een verzekeraar te vinden, die portefeuille en personeel wilde overnemen. Dat is niet gelukt. “Als er sprake is van een negatief vermogen en het doel van de noodregeling kan niet worden verwezenlijkt, dan moet het faillissement worden aangevraagd”, aldus Spliet. Claims van polishouders zullen nu worden vergoed uit de failliete boedel.
Centraal Bureau
Het aanbieden van garantieverzekeringen aan kopers van nieuwbouwwoningen was één van de activiteiten van de Stichting Garantie- en Waarborgfonds Nederland, zoals SGWN voluit heet. De kernactiviteiten van de stichting bestaan uit risicoanalyse en het afgeven van waarborgcertificaten voor bouwprojecten. De uitvoering van deze werkzaamheden was in handen van het Centraal Bureau SGWN, een uitvoeringskantoor in Zutphen dat zes medewerkers telt. Ook over dit bedrijfsonderdeel is het faillissement uitgesproken. Volgens curator Smit wordt er echter gewoon doorgewerkt: “De werkzaamheden en de medewerkers zullen in een ander bedrijf worden ondergebracht”.
Smit stelt dat er nog onduidelijkheid is over de vraag of SGWN wel als verzekeraar heeft opgetreden. “Dat is nog een hele discussie. Directeur Grubler is namelijk van mening dat er helemaal geen verzekeringen zijn gesloten.” Het faillissement betekent niet het einde van de SGWN als aanbieder van garantieverzekeringen. “Er wordt nu gezocht naar een andere manier om polissen te sluiten, waarbij andere verzekeraars als risicodrager fungeren”, zo laat Smit weten.

Reageer op dit artikel