nieuws

Eurotips voor het assurantiekantoor (6)

Archief

Op deze ‘europagina’ van AM besteedt Anva-directeur Stoffel van Almkerk, voorzitter van de POR-Euroconversiecommissie, telkens aandacht aan een aantal zaken rondom de euro. Ditmaal is er aandacht voor de gevolgen van de overgang naar de euro voor de interne organisatie van het assurantiekantoor.

Op veel assurantiekantoren, zo blijkt uit persoonlijke contacten, leeft het onderwerp ‘euro’ nog niet voldoende. Men denkt nog tijd genoeg te hebben om de nodige voorbereidingen te treffen. Dit kan echter vervelende gevolgen hebben voor met name de noodzakelijke goedkeuring van het gebruik van de OLA (zie AM nr. 13, pag. 45).Krijgt u deze niet tijdig, dan kunnen de betalingen in het begin van 2002 niet geautomatiseerd worden verwerkt.
Daarom is een waarschuwing hier op zijn plaats: in de maanden december en januari, traditioneel de drukste maanden bij het intermediair, komt u er zeker niet aan toe. Handel daarom tijdig en voer zoveel mogelijk werkzaamheden ter voorbereiding op overgang naar de nieuwe valuta zo vroeg mogelijk uit.
Administratie
Naast de polisadministratie, waarvoor uw systeemhuis de benodigde conversiemiddelen verstrekt, hebben de meeste assurantiekantoren te maken met een financiële- en personeelsadministratie. Net als bij de administratie van verzekeringen is het verstandig om de salarisadministratie pas ná 1 januari in euro te voeren en in de periode daarvóór in gulden. Dit biedt het voordeel dat ook de (fiscale en sociale) aangiftes over geheel 2000 in guldens zijn en dat een en ander parallel loopt met de boekhouding. De aangiftes aan de belastingdienst (met betrekking tot de financiële resultaten) en die vanuit de personeelsadministratie worden daardoor ook in guldens gedaan.
Let er daarbij op dat op het moment dat de jaarrekening wordt gepubliceerd (in de loop van 2002) de euro de enige valuta is en de gulden niet meer wordt gebruikt. Het is dus verstandig om de jaarstukken zowel in gulden als euro op te maken.
Interne formulieren
Rond de jaarwisseling moeten ook interne formulieren, zoals onkostendeclaraties en dergelijke voorbereid zijn op de euro. In combinatie met en ter voorbereiding op de salarisbetaling in januari 2002 dienen normbedragen voor reiskosten en andere vormen van vaste vergoedingen in euro te luiden.
Het is verstandig in dit verband ook arbeidscontracten na te kijken en indien nodig aan te passen. Denk ook aan uw huisstijluitingen, zoals de corporate brochure, de internet- intranetsite etc. Deze bevatten wellicht guldenbedragen. De informatie die hier wordt verstrekt, zou op dit moment overigens al in euro kunnen worden vermeld.
Managementinformatie
Een laatste tip is de conversie van door u zelf vervaardigde managementinformatie. Als u deze vanaf nu in twee valuta presenteert en de andere exemplaren van dit jaar ook, raakt u niet alleen gewend aan de verhouding tussen de euro en de gulden, maar heeft u de vergelijkende cijfers voor gebruik in het jaar 2002 reeds gereed.
Stoffel van Almkerk

Reageer op dit artikel