nieuws

Eurotips voor het assurantiekantoor (4)

Archief

door Stoffel van Almkerk

Op de ‘Europagina’ van AM besteedt Anva-directeur Stoffel van Almkerk, voorzitter van de POR-Euro conversiecomissie, telkens aandacht aan een aantal zaken rondom de euro. Deze keer worden de systeemsoftware en de hardware onder de loep genomen.
Om het euroteken op de werkplek te kunnen gebruiken dient veelal zowel de hard- als de software te worden aangepast. Onderstaand overzicht geeft inzicht in de aanpassingen die in de besturingssystemen van computersystemen moeten worden gedaan. KADER
Besturingssysteem Eurostatus Patch Ja/Nee Bijzonderheden
MS-Windows 3.x – J – MS-Windows ’95 – J – MS-Windows ’98 Euro Gereed n.v.t. De standaardlettertypen dienen geïnstalleerd te worden MS-Windows NT 4.0 – J – MS-Windows 2000 Euro Gereed n.v.t. – Novell Netware 3.x – N Dit besturingssysteem wordt niet meer ondersteund vanuit de leverancier Novell Netware 4.x – J – Novell Netware 5 Euro Gereed n.v.t. – HP-UX 10.2 – J – HP-UX 11 – J – SCO-Unix OpenServe 5.x – J – SCO-Unix UnixWare 2.1.x – N Dit besturingssysteem wordt niet meer ondersteund vanuit de leverancier SCO-Unix UnixWare 7.1 – J –
Als in de kolom ‘Eurostatus’ staat aangegeven dat het betreffende systeem ‘eurogereed’ is, dan behoeft u niets te doen. De kolom ‘Patch’ geeft aan of er een euro-aanpassing mogelijk is of niet. Deze zogenoemde patch kan het best door de leverancier van de betreffende hardware worden uitgevoerd.
Met betrekking tot de op uw kantoor in gebruik zijnde lettertypes is vermeldenswaardig dat volgens Microsoft alleen de volgende lettertypes het euroteken ondersteunen:Arial, Courier New, Times New Roman, Tahoma, Verdana, Comic Sans MS en Impact. Gebruikt u andere lettertypes dan is het aan te bevelen te werken met de afkorting ‘EUR’ als valuta aanduiding.
Hardware
De Europese Commissie heeft een aantal aanbevelingen gedaan over de plaats van het euroteken op het toetsenbord. De voorkeur gaat uit naar zo min mogelijk toetsaanslagen om het euroteken zichtbaar te maken. AltCtr+5 is de meest gebruikelijke oplossing in Nederland. Uiteraard kunnen er ook toetsenborden worden besteld waarop een toets is gereserveerd voor het euroteken. Bij nieuwe hardware uiteraard een must.
De implementatie van het euroteken op uw besturingssystemen gaat verder dan het intoetsen van het euroteken en de display op de monitor. Ook uw printers moeten het eurosymbool kunnen printen. Zeker indien u vanuit een andere omgeving dan Windows afdrukken maakt, kan het zijn dat uw printers voorzien moeten worden van extra hardwarecomponenten (zogenoemde DIMM’s en SIMM’s). Uw leverancier kan u hier ongetwijfeld over inlichten. Bedenk wel dat deze aan het eind van het jaar overvraagd zal zijn door bedrijven die (te) lang hebben gewacht. Wees de drukte voor. Doe het voor of direct na de vakantie!

Reageer op dit artikel