nieuws

Eurotips voor het assurantiekantoor (3)

Archief

Op de ‘Europagina’ van AssurantieMagazine besteedt Anva-directeur Stoffel van Almkerk, voorzitter van de POR-Euro conversiecommissie, telkens aandacht aan een aantal zaken rondom de euro. Dit keer komt het nieuwe optisch leesbare acceptgiroformulier aan bod, kortweg aangeduid als de OLA.

door Stoffel van Almkerk
In Nederland is de OLA hèt incassomiddel bij uitstek. Ook in de assurantiebranche worden verreweg de meeste premies geïncasseerd met de OLA, al dan niet gecombineerd met een nota.
De lay-out van dit document wijzigt echter, mede in verband met de overgang naar de euro. In het nieuwe formulier is er bijvoorbeeld maar één rubriek voor het invullen van het banknummer (nu: bank- en gironummer) en is het mogelijk om (in de toekomst) te gaan werken met een 10-cijferig banknummer. Die veranderingen hebben tot gevolg dat, na aanpassing van het formulier binnen het gebruikte softwarepakket, een test-set moet worden opgestuurd naar Interpay. Eerst door de leverancier van het softwarepakket waarmee de OLA’s worden vervaardigd (uiterlijk 1 juli 2001) en daarna door het assurantiekantoor dat incasseert (tussen 1 juli en 31 december 2001). Met deze test wordt gecontroleerd of de optisch leesbare (OCR) regel waarin de voor automatische verwerking benodigde informatie staat, daadwerkelijk machinaal te lezen is. Dit is essentieel voor de verdere verwerking en ook in het belang van de tussenpersoon. Door die geautomatiseerde verwerking kan hij immer beschikken over elektronische betaalbestanden waarmee het handmatig afboeken van betalingen wordt vermeden.
Aanleveren test-set
De gebruikers krijgen de gelegenheid om tussen 1 juli en 1 januari -de datum waarop de ‘Euro OLA’ in gebruik moet zijn – een test-set aan te leveren. Wees er snel bij want Interpay heeft laten weten dat aan degenen die een test-set insturen na 1 oktober 2001 niet gegarandeerd kan worden dat men voor 1 december antwoord heeft. En dat is de datum vanaf wanneer de nieuwe OLA mag worden gebruikt. Uiteraard alleen voor incasso’s die betrekking hebben op een betaaldag in het jaar 2002.
Het aanleveren van een test-set is uitsluitend verplicht voor gebruikers met een B- en C-contract. Voor meer informatie: zie de internetsite www.interpay.nl. Op deze site staat onder meer de Interpay-brochure ‘Systeemtest voor overgang gulden- naar euro-acceptgiro’.
De nieuwe formulieren kunnen nu reeds worden besteld. Bij bancaire instellingen of bij gecertificeerde acceptgirodrukkers. Men zal overigens pas in juli de bestellingen op kantoor afleveren. Vraag bij bestelling ook direct om een nieuw testsjabloon! KADER
Acties in het kort
Wat Wanneer
Bestellen nieuwe formulieren zo snel mogelijk
Aanpassen print lay-out juli 2001
Printen testset derde kwartaal 2001
Gebruik nieuwe formulier december 2001 bij het printen van de januari prolongatie (evt foto klein)
Stoffel van Almkerk: “Kantoren die pas na 1 oktober de test-set insturen, hebben niet de garantie dat zij voor 1 december antwoord hebben van Interpay.”

Reageer op dit artikel