nieuws

Europese richtlijn krijgt amendement voor ‘best advice’

Archief

Tijdens de parlementaire behandeling van de Europese richtlijn voor assurantiebemiddeling is een amendement aangenomen dat van tussenpersonen een zogeheten ‘best advice’ gaat eisen.

Dit betekent dat een tussenpersoon uit het volledige aanbod van alle verzekeringsmaatschappijen het voor de individuele klant best mogelijke advies moet geven en dit schriftelijk moet verantwoorden. In het oorspronkelijk richtlijnvoorstel van een jaar geleden was het element ‘best advice’ niet opgenomen. Met name de Europese consumentenorganisatie Beuc heeft gehamerd op toevoeging van deze eis. De Europese richtlijn wordt volgens planning op 1 januari 2004 van kracht.
Volgens NBVA-voorzitter Alexander van Voorst Vader klinkt het voorstel van de Beuc heel sympathiek, maar is het in de praktijk niet uitvoerbaar. “Een ‘best advice’ is objectief niet meetbaar. Er zijn altijd persoonlijke en subjectieve argumenten, die een objectief oordeel in de weg staan. Omstandigheden van gisteren zijn niet gelijk aan die van morgen.”
De eis van ‘best advice’ is afgeleid uit wetgeving in het Verenigd Koninkrijk, de Financial Services Act. Volgens Van Voorst Vader blijkt uit de Britse jurisprudentie dat de eis niet toetsbaar is en voor ellenlange procedures zorgt.
Onmogelijk
Volgens de NBVA-voorman is er nog een tweede obstakel, namelijk de praktische uitvoerbaarheid. “Je zult alle aanbieders in ogenschouw moeten nemen. Alleen al in Nederland levert dat zo’n 100 levensverzekeraars en 350 schadeverzekeraars op; en dan kijk ik alleen naar de onder toezicht staande maatschappijen en niet naar buitenlandse verzekeraars die diensten naar ons land verrichten. Het is organisatorisch onmogelijk om van al deze aanbieders een goede afweging te maken van hun dekking, premie en service.”
In het oorspronkelijke richtlijnvoorstel was voorzien in de eisen ‘fair analysis’ en ‘the reasons why’. De eerste eis zou gelden voor tussenpersonen die zeggen een groot deel van de markt te bestrijken, de tweede eis voor tussenpersonen die met een beperkt aantal maatschappijen zaken doen. ‘Fair analysis’ is een onpartijdige analyse van de op de markt verkrijgbare verzekeringsovereenkomsten, ‘the reasons why’ vraagt om het vastleggen van de verlangens en behoeften van de klant en het geven van een toelichting op de elementen waarop het advies is gebaseerd. Beiden eisen zouden tot een schriftelijk document moeten leiden.
Van Voorst Vader kan met beide eisen leven. “In het streven naar consumentenbescherming is het noodzakelijk dat een onafhankelijk instituut een objectief oordeel kan geven over het advies. De eisen tot een ‘fair analysis’ of ‘the reasons why’ zijn daarvoor wel nodig.”

Reageer op dit artikel