nieuws

‘Europese assurantiebeurs in Rotterdam nog mogelijk’

Archief

“Er blijft een toekomst weggelegd voor de co-assurantiemarkt, mits het vakmanschap terugkeert en nieuwe spelers zich aandienen.” Met die boodschap neemt Aad Strijbos komende week afscheid van de beurs. “Zelfs een aparte assurantiebeurs voor het Europese vasteland in Rotterdam, naast Lloyd’s in Londen, behoort nog steeds tot de mogelijkheden”, aldus de aftredend voorzitter van Marsh Nederland.

Strijbos werkte liefst veertig jaar in de assurantiemakelaardij. “Wie beweert dat de verzekeringsbranche saai is, heeft er nooit in gewerkt”, zo benadrukt hij de veelzijdigheid van de branches en de klanten op de assurantiebeurs.
Wat zijn de grote verschillen tussen ‘vroeger’ en ‘nu’?
“Het is vooral anders; soms minder, soms beter. Wat in mijn ogen helaas achteruit is gegaan is het vakmanschap, zowel verzekerings- als risicotechnisch. Vroeger had je bij elk verzekeringsbedrijf wel vier of vijf échte deskundigen rondlopen, bij wie een ieder te rade ging als hij eens iets niet wist. Toen ik als ‘jonkie’ voor het eerst op de beurs kwam, werd mij door de ‘heren underwriters’ voorgehouden dat zij mij het vak wel eens zouden leren. En zo geschiedde.”
“Vandaag de dag denkt iedereen de wijsheid in pacht te hebben, zelfs ‘jonge broekies’ die net komen kijken. Met als gevolg dat we nu soms zelfs voor de laatste vijf procent-tekening tot nieuwe onderhandelingsronden over premies en condities overgaan. We moeten terug naar de erkenning en respect voor het vakmanschap van de leader. Daarnaast moeten verzekeraars en makelaars werken aan de kwaliteit van hun personeel, want er worden nu soms mensen de beurs op gestuurd die daarvoor te weinig (basis-)kennis en vaardigheden hebben. Dan ga je zo nu en dan terugverlangen naar de vele assuradeurenhuizen die vanwege het kostenaspect zo nodig moesten verdwijnen. Met het oog op de resultaten van de laatste jaren kun je je afvragen of hun vertrek wel het gewenste effect heeft gehad.”
Mentaliteit
Volgens Strijbos is in de loop der jaren de mentaliteit van mensen en bedrijven sterk veranderd. “De samenleving is harder, zakelijker en individualistischer geworden: een vechtmaatschappij. Dat manifesteert zich het meest op het gebied van aansprakelijkheid. Als je vroeger over een bananenschil uitgleed, keek je verschrikt om je heen in de hoop dat niemand je flater had gezien. Nu wordt rondgekeken om te zoeken naar getuigen, die je kunnen bijstaan bij het verhalen van de ‘schade’.”
“Het is een maatschappelijk verschijnsel, dat ook in de huidige opstelling van sommige verzekeraars is terug te vinden. Bij een schadeclaim is vaak de eerste gedachte: ‘hoe kom ik er onderuit?’ Terwijl je ook zou kunnen denken: nu krijg ik een goede kans om mijn waarde als schadeverzekeraar te bewijzen.”
Strijbos kent ter illustratie nog een verhaal uit de oude doos. “Eind jaren zestig wilde een klant zijn bedrijf bijverzekeren voor ( 30 mln. Het was vrijdagmiddag laat en de acceptanten van verzekeraars waren niet meer bereikbaar. Ik ben op de fiets langs hun privé-adressen in Rotterdam gegaan om te vragen of zij in elk geval tot maandagochtend dekking wilde geven. De meesten waren echter niet thuis en bij hen heb ik een briefje in de bus gedaan. ’s Nachts om 04.00 uur brandde het gehele bedrijf af, maar die zaterdag belde iedereen mij op met de mededeling dat er dekking was. Dat vind ik van grote klasse getuigen. Ik vraag me af of dit vandaag de dag nog zou kunnen.”
Risicoloog
Veel is echter ten gunste gekeerd. “Het vak heeft aan professionaliteit gewonnen. Vroeger boden we onze klanten in feite louter standaardproducten aan, ook ter beurze. Nu is er sprake van echt maatwerk. Kijkend naar het makelaarsvak is er sprake van een ware metamorfose. Van het tot stand brengen van verzekeringstransacties tussen verzekerde en verzekeraar zijn wij uitgegroeid tot een soort risicoloog, de adviseur van de klant op het brede terrein van de risico’s die hij en zijn bedrijf lopen en waarbij verzekeren slechts één van de oplossingen is om zich hiertegen in te dekken.”
Strijbos is daarbij de laatste jaren regelmatig gestuit op verzekeraars. “De afgelopen jaren kenmerkt het gevoerde beleid van velen zich door een gebrek aan consistentie. In de zachte markt was men bereid risico’s tegen onverantwoorde premies en condities te accepteren en zodra de markt verhardt, slaat men door naar de andere kant. De opstelling van verzekeraars bij het millenniumrisico, de cyberrisks en het terrorismevraagstuk, die in feite neerkomt op het rücksichtslos uitsluiten van dekking, verdient op zijn zachtst gezegd niet de schoonheidsprijs.”
“Laat er geen misverstand over bestaan: ook wij zijn van mening dat uit solvabiliteits- en continuïteitsoverwegingen een premieverhoging nodig was. Maar je kunt het naar je klanten niet maken om in één keer goed te willen maken, wat je in de tien jaar daarvoor fout hebt gedaan. Dat verzekeraars daarnaast met betrekking tot het terrorismerisico klanten en makelaars veel te laat hebben geïnformeerd over de nieuwe premies en condities, is gewoonweg onacceptabel. Zo is het klanten evenmin uit te leggen waarom er op de co-assurantiemarkt geen terrorismedekking te verkrijgen is, maar ‘in de provincie’ wel.”
“Als makelaar moet je ook weer niet stekeblind zijn voor de belangen van verzekeraars”, vindt Strijbos. “Verzekeraars mogen best winst maken. Het is in het belang van de verzekerde dat hij kan bouwen op solvabele verzekeraars. Daarom wijzen wij cliënten erop dat zij zichzelf veelal een slechte dienst bewijzen door uit een zeker opportunisme telkens maar weer de ene verzekeraar voor de andere in te ruilen. We hebben elkaar nodig.”
Twee makelaars
De Marsh-voorman betreurt het dat veel vooraanstaande verzekeraars de co-assurantiemarkt de rug hebben toegekeerd. “Een buitengewoon ongunstige ontwikkeling. Hierdoor komen de voor iedereen tastbare voordelen van dit marktsegment – gezonde concurrentie, een goed evenwicht tussen vraag en aanbod, volop keuzemogelijkheden voor de cliënt en voldoende tekencapaciteit – onder druk te staan.”
“Overigens ben ik het niet eens met de argumentatie van AXA dat er geen sprake meer is van een co-assurantiemarkt, omdat er in feite maar twee makelaars zijn. Ten eerste zijn er in ons land meer makelaars actief en is alleen daarom die kritiek niet terecht. Verder moeten we realistisch blijven en onder ogen zien dat er in de relatief kleine Nederlandse markt slechts ruimte is voor twee grote makelaars.”
Europese beurs
Maar er is nog perspectief voor de co-assurantiemarkt. “Ik zie het mede als een taak van de makelaar om toetreding van nieuwe risicodragers in de markt te stimuleren. Verder moeten meer oplossingen worden geboden waar de klant om vraagt, zoals herverzekeringscapaciteit voor de captives, treaty’s en andere vormen van alternatieve risicofinanciering (ART). Als hieraan wordt voldaan, zal er in Europa naast het grote Lloyd’s of London zeker perspectief blijven voor lokale, nationale assurantiebeurzen. Gezien de lokale marktverschillen zou een concentratie van een Continental European Market in Rotterdam dan ook nog steeds mogelijk moeten zijn. En dat zou voor alle marktpartijen een goede zaak zijn.”
Veertig jaar makelaardij
Aad Strijbos kwam in februari 1962 als 21-jarige in dienst van bankiers- en makelaarshuis Mees & zoonen. Voor zijn diensttijd had hij trouwens al even gewerkt bij makelaar J.A. Grootveld jr., die later op zou gaan in Marsh. Bij Mees & zoonen werd Strijbos in 1975 directeur van de afdeling Brand. Zeven jaar later kwam hij in de directie, om in mei 1984 te worden benoemd tot algemeen directeur. Via fusies met Johnson & Higgins en Marsh & McLennan en later de overname van Sedgwick maakt Strijbos nu deel uit van het 50.000 medewerkers tellende en in meer dan honderd landen opererende Marsh & McLennan Companies (MMC).
Strijbos was mede-oprichter van zowel de Rotterdamse Beurs Brand Sociëteit als de Rotterdamse Beurs Sociëteit, commissielid en examinator van de SEA en voorzitter van de Rotterdamse Assurantie Beurs Commissie. Daarnaast was hij mede-oprichter en bestuurslid van de VIAM en heeft hij als bestuurslid gefungeerd van zowel de VNAB als de NVA. Op 27 juni neemt Strijbos met een besloten lunchbijeenkomst en receptie in de Rotterdamse Beurs (WTC) afscheid.

Reageer op dit artikel