nieuws

Europa en VS werken aan verzekeringsstandaarden

Archief

Acord, de Amerikaanse organisatie voor ontwikkeling van verzekeringsstandaarden voor elektronisch berichtenverkeer, en de Europese equivalent eEG7, gaan samen een model opzetten om te komen tot één standaard voor elektronische berichtenverkeer in de branche. Op basis van het geharmoniseerde model moeten straks zowel regionaal als mondiaal gestandaardiseerde berichten voor de verzekeringsbranche kunnen worden afgeleid. Dit harmoniseringinitiatief moet een betere samenwerking tussen verzekeraars, herverzekeraars en intermediair mogelijk maken zowel binnen Nederland als over de grenzen.

Branche Initiatieven (ABZ) vertegenwoordigt de belangen van de Nederlandse verzekeraars en brengt bij de eEG7 de Nederlandse wensen in.

Reageer op dit artikel