nieuws

Erasmus vernieuwt recreatiepolissen

Archief

Erasmus heeft haar doorlopende reisverzekering en caravanpolis gewijzigd. Uitgezonderd de pleziervaartuigendekking zijn alle rubrieken van de pakketpolis van de maatschappij daarmee vernieuwd.

De opvallendste vernieuwing van de modulair opgebouwde doorlopende reispolis is de mogelijkheid om het risico van annulering van een (vakantie)reis mee te verzekeren. De premie per jaar is afhankelijk van de gezinssamenstelling. Het product wordt overigens in volmacht gesloten bij de Europeesche, zij het dat de dekking op onderdelen afwijkt. Zo is de fietsdekking niet opgenomen in het Erasmus-product.
Ook de caravandekking is vernieuwd, aldus Erasmus. Onder meer is een keuzemogelijkheid geïntroduceerd om de nieuwwaardetermijn – de periode waarbinnen de nieuwwaarde van de caravan wordt vergoed in geval van totaal verlies – te verlengen tot maximaal tien jaar. Standaard is deze termijn drie jaar; bij verlenging naar vijf of tien jaar is de premieopslag 30% respectievelijk 45%.
De drie dekkingsvarianten zijn afgeschaft. Hiervoor in de plaats is een standaarddekking gekomen die volgens Erasmus het beste heeft van de vorige varianten. Verzekerden met een rijvaardigheidscertificaat krijgen een premiekorting van 10%. Bij meeverzekering op de Multi Polis, de pakketpolis van Erasmus, geldt eveneens een premiekorting van maximaal 10% per jaar.

Reageer op dit artikel