nieuws

Erasmus, De Goudse en Klaverblad bieden nu ook ‘Arena’-dekking

Archief

Ook Erasmus, De Goudse en Klaverblad hebben inmiddels een dekkingsoplossing getroffen voor het zogeheten Arena-arrest van de Hoge Raad (aansprakelijkheid werkgever voor ‘sturende’ werknemer).

De oplossing van Erasmus heeft als naam Werkgeversaansprakelijkheid (WGA) Verkeer meegekregen. De WGA Verkeer biedt niet alleen dekking voor de (personen)schade van sturende werknemer, maar ook de aansprakelijkheid voor schade aan de eigen auto van personeel dat een dienstreis maakt en schade door no-claimverlies.
Erasmus biedt de keuze uit twee verzekerde bedragen: e 500.000 per aanspraak, met een maximum van e 1 mln per verzekeringsjaar of e 1 mln per aanspraak, met een maximum van e 2 mln per verzekeringsjaar. Het eigen risico bedraagt standaard e 500 per aanspraak. In het eerste geval bedraagt de premie 1,25 promille over de loonsom (minimum e 200), in het tweede geval 1,70 promille over de loonsom (minimum e 275).
Voor bedrijven met personeel die als kernactiviteit beroepsmatig aan het verkeer deelnemen, geldt een toeslag van 25% op bovengenoemde premie en minimumpremie. Hierbij wordt aangetekend, dat de WGA Verkeer niet wordt aangeboden aan taxibedrijven, koeriers- en stadsbesteldiensten en autoverhuurbedrijven.
Bedrijven die gebruik maken van werkmaterieel, zoals vorkheftrucks, kunnen het specifieke risico van schade van de bestuurder eveneens verzekeren, mits ook de avb bij Erasmus is gesloten.
De Goudse
De Goudse heeft voor werkgevers de ‘Schadeverzekering voor Bestuurders’ (SVB) ontwikkeld. Deze biedt per gebeurtenis dekking tot maximaal e 1 mln. Er geldt geen eigen risico.
De premie voor de SVB van De Goudse is gebaseerd op twee pijlers: het aantal auto’s van het bedrijf (inclusief lease-auto’s) en het totaal aantal medewerkers van het bedrijf. Per personen-, bestel- en vrachtauto bedraagt de premie e 35. De premie per werknemer bedraagt e 8 (t/m 10 werknemers), e 6 (11-20 werknemers), e 4 (21-50 werknemers), bij meer dan 50 werknemers op aanvraag.
De minimumpremie bedraagte 100 per jaar.
De SVB van De Goudse is beschikbaar voor bedrijven die hun wagenpark bij de maatschappij hebben verzekerd of er een avb-, landbouwtractor- of werkmaterieelpolis hebben gesloten.
Klaverblad
Bij Klaverblad verzekerde bedrijven kunnen de maatschappij vragen om met dat oogmerk de dekking van de avb uit te breiden. Voor deze uitbreiding wordt een premietoeslag gerekend ter grootte van een half promille van het brutojaarloon.
Indien er voor het werk uitsluitend gereden wordt in bedrijfsauto’s, kan een werkgever volstaan met een schadeverzekering voor inzittenden (SVI) in plaats van zijn avb met eerdergenoemde dekking uit te breiden. Deze SVI kan overigens alleen worden gesloten in combinatie met een autoverzekering.

Reageer op dit artikel