nieuws

Erasmus breidt universal-life uit met premiebetalende variant

Archief

Erasmus Leven heeft het assortiment universal-lifeverzekeringen uitgebreid met een premiebetalende verzekering (minimaal e 50 per maand). Samen met de koopsom-voorloper die in de herfst van 2000 werd gelanceerd, is het nieuwe product vervat in het MultiLevenPlan.

Bij toepassingen voor deze universal-lifeverzekering moet vooral worden gedacht aan hypotheken, aanvullend pensioen, een gouden handdruk of vermogensopbouw. Mede in het kader van de samenwerking met Hypotrust wordt voorlopig de nadruk gelegd op een aflossingsverzekering voor hypotheken: het Erasmus MultiLeven Hypotheek Plan. Tot de mogelijkheden behoren onder andere het sluiten van een hoog/laag-constructie, het meeverzekeren van premievrijstelling bij arbeidsongeschiktheid en diverse vormen van overlijdensrisicodekking.
KoersCoach
Voor het beleggen van de premie of koopsom heeft de klant de keuze uit vijf beleggingsfondsen van Veer Palthe Voûte. Een bijzonder element is de zogenaamde KoersCoach, die aan de hand van een gekozen risicoprofiel een selectie maakt van beleggingsfondsen. Naarmate de beoogde einddatum van de verzekering in zicht komt, wordt er automatisch geswitcht naar een lager risicoprofiel en wordt er dus minder risicovol belegd.
Inhouding
Bij verzekeringen tegen koopsom geldt een inhoudingspercentage van 7%. Bij premiebetalende polissen wordt gedurende maximaal tien jaar een bepaald percentage van de premie aan het beleggingsdepot onttrokken, variërend van 18% bij looptijden van dertig jaar of langer tot 6% bij looptijden tot en met tien jaar.
De beheerskosten bedragen 0,5% per jaar. Bij de standaardprovisieregeling bedragen de doorlopende kosten 2% van de premie verhoogd met e 5 per maand. In geval van een koopsomverzekering of een premievrije verzekering zijn de doorlopende kosten e 1 per maand.
Servicegarantie
Erasmus geeft het intermediair een servicegarantie. Binnen tien werkdagen nadat de maatschappij over de benodigde documenten (aanvraagformulier en medische waarborgen) beschikt en de verzekering geaccepteerd is, heeft de assurantieadviseur de polis op kantoor. Zo niet dan ontvangt de bemiddelaar één PolisPunt voor elke polis waarbij de servicegarantie niet is gehaald.
Het fenomeen ‘PolisPunten’ werd door Erasmus in oktober geïntroduceerd bij de actie die de maatschappij voerde voor haar risicoverzekeringen. De tussenpersoon kan daarmee sparen voor uitstapjes naar keuze.
Deze productieprikkel wordt ook gebruikt bij het MultiLevenPlan. Voor ieder Plan ontvangt de bemiddelaar twee PolisPunten. Verder krijgt hij voor elke premiebetalende post tijdelijk (tot en met 31 maart 2002) 5% provisie over de premie maal duur van de verzekering. “Dat betekent ruim 10% extra provisie op de normale 4,5%, zonder dat dit ten koste gaat van het eindkapitaal van de klant.” Daarnaast geldt een doorlopende provisie van 2% over de premie. De bemiddelaar kan overigens kiezen voor gehele of gedeeltelijke vervanging van afsluitprovisie door doorlopende provisie.
Voor MultiLevenPlannen tegen koopsom geldt een provisie van 7% over de gestorte koopsom.
Voor dit nieuwe product is ook een nieuw offerteprogramma ontwikkeld, dat via de internetsite van de maatschappij beschikbaar is.

Reageer op dit artikel