nieuws

Elske ter Veld: ‘Ga lobbyen om uw adviesrol in zorg te behouden’

Archief

“Als u vindt dat u als adviseur een rol moet spelen in ziektekosten en arbeidsongeschiktheid, dan zult u dat de politiek duidelijk moeten maken. Anders wordt met uw belangen geen rekening gehouden. Het parlement heeft namelijk nauwelijks besef van de rol die u speelt.” Dit zei voormalig politica Elske ter Veld op het tweede NVA-debat over ziektekosten en WAO.

Tijdens dit debat drong ook panellid Jacques van Ek (ASR) erop aan dat het georganiseerde intermediair zich sterk maakt voor een zorgverzekeringsstelsel dat ruimte biedt aan het intermediair. Het staat immers nog niet vast hoe het nieuwe systeem er gaat uitzien. Voor een volgend kabinet liggen er twee modellen: het SER-advies dat gunstig is voor particuliere verzekeraars en voor intermediair, en het ‘Plan-Borst’ dat voor hen veel minder gunstig is. Van Ek was, namens verzekeraars, betrokken bij de opstelling van het SER-advies. “Daarin staan keuzemogelijkheden centraal en is een rol weggelegd voor de adviesrol van het intermediair.”
Panellid Gerrit Borgers (NVA-kantoor Borgers in Breda) zei dat in het Plan-Borst nauwelijks ruimte is voor het intermediair, maar verwachtte toch nog wel mogelijkheden in verband met collectiviteiten (hoewel over collectiviteiten in het Plan-Borst niet wordt gerept). Ook panellid Eelke van der Veen (Agis) ziet die mogelijkheden.
Hoe het stelsel er ook gaat uitzien, het gros van de NVA-leden denkt voldoende kennis in huis te hebben om daar een rol in te kunnen spelen. Zij maakten dit kenbaar via het opsteken van rode en groene kaarten. Panellid Jorg Roodbeen (NVA-kantoor Klap-Des Bouvrie&Bredius in Amsterdam) heeft over die uitslag zijn twijfels. “Ik vraag mij af of veel NVA-leden de kwaliteit in huis hebben die nodig is om in het nieuwe stelsel een rol te spelen”. Wie volgens hem nu niet inspeelt op de veranderingen op het gebied van ziektekosten en arbeidsongeschiktheid, zal het straks daarop ook niet redden.
Een andere vraag is, hoe het intermediair straks beloond zal worden. Borgers, die zelf bij collectiviteiten op fee-basis adviseert, vroeg zich af of er in het Plan-Borst, met een geheel of voornamelijk procentuele premie, nog wel ruimte is beloning van individuele verzekeringen. Van Ek vroeg de NVA-leden of zij ook nog bereid zouden zijn een adviesrol op zich te nemen als de beloning praktisch nihil zou zijn. Als antwoord daarop werd heftig met de rode kaarten gezwaaid.
Overheidsvoorlichting
Voormalig staatssecretaris van Sociale Zaken en Eerste Kamerlid Elske ter Veld rekent er niet op dat het nieuwe stelsel er spoedig komt. “Ik heb gewed dat op z’n vroegst in het derde kwartaal van het jaar 2006 het nieuwe stelsel in de Staatscourant wordt gepubliceerd.” Ter Veld hoopt dat de voorlichting te zijner tijd adequaat wordt geregeld. “De overheid denkt namelijk vaak het met een Postbus-51-spotje te kunnen afdoen. Els Borst is acht jaar geleden begonnen om met kleine stapjes het stelsel te veranderen, maar wie kan het inmiddels nog volgen?”
Nu staat er heel wat te gebeuren op het gebied van de sociale zekerheid, aldus Ter Veld. “Kijk maar eens naar de uitvoeringsinstellingen. Eerst werden de bedrijfsverenigingen uvi’s, en die gaan straks weer op in één centrale uitkeringsfabriek. Als er geen goede voorlichting komt, zullen de werkgevers dit allemaal niet begrijpen.”
NBvA-leden roepen bestuur op tot verzet tegen Plan-Borst
NBVA-leden hebben hun bestuur met klem gevraagd zich te verzetten tegen de plannen van minister Borst. Het bestuur moet er alles aan doen “een pluriform ziektekostenstelsel met behoud van basissolidariteit te bevorderen.”. Het bestuur moet er ook voor zorgen, dat het intermediair een rol in ziektekosten blijft spelen en dat het daar adequaat voor beloond wordt. “De leden zijn bevreesd”, stelt de NBVA, “dat de overheid slechts oog heeft voor risicopremie en interne kostenopslagen van verzekeraars en geen ruimte gaat bieden aan het intermediair.” De oproep is gedaan op bijeenkomsten die de afgelopen twee weken plaatsvonden in het kader van het Bij-Blijf-project.

Reageer op dit artikel