nieuws

Eenvoudigere staatssteun voor landbouwverzekeringen

Archief

De Europese Commissie heeft een ontwerpverordening goedgekeurd, op grond waarvan de aangesloten landen staatssteun voor onder meer verzekeringen kunnen toekennen, zonder daarvoor de voorafgaande goedkeuring van de Commissie nodig te hebben.

Bij verzekeringen die gericht zijn op dekking tegen verliezen “door ongunstige weersomstandigheden die met een natuurramp kunnen worden gelijkgesteld”, kan de steun tot 80% bedragen. Zijn ook door andere ongunstige weersomstandigheden of door dier- of plantenziekten veroorzaakte verliezen gedekt, dan dient de steun tot 50% van de premies beperkt te blijven.
De ontwerpverordening zal worden besproken met de lidstaten, daarna in het Publicatieblad worden bekendgemaakt zodat ook anderen erop kunnen reageren, en vervolgens worden onderworpen aan een tweede raadpleging van de lidstaten. De bedoeling van de Commissie is om na dit brede overleg de definitieve tekst eind 2003 vast te stellen, zodat de verordening per januari 2004 van toepassing kan worden.

Reageer op dit artikel