nieuws

Een ‘aanstekelijke’ uitnodiging

Archief

Een ‘aanstekelijke’ uitnodiging

Het Nationaal Centrum voor Preventie (NCP) houdt op 9 oktober een studiedag over brandveiligheid en bedrijfscontinuïteit. Ter gelegenheid daarvan stuurde het NCP uitnodigingen die – zo was de bedoeling – gedrukt waren op speciaal papier. “Is deze uitnodiging brandveilig? Probeer het maar!”, zo maakte de folder wellicht in menig lezer de pyromaan wakker.
De uitnodiging zou zijn gedrukt op Pyros, een speciale papiersoort die volgens de Nederlandse veiligheidsnormen niet gemakkelijk ontvlambaar is.
Vorige week ontvingen de genodigden echter per brief een waarschuwing van het NCP die voor enkelen mogelijk te laat kwam: “Met klem wil ik u waarschuwen NIET te proberen om het papier aan te steken”. De uitnodiging blijkt namelijk helemaal niet zo brandveilig te zijn als werd beweerd: de drukker heeft per abuis het verkeerde papier uit het magazijn gepakt.
Waarschijnlijk kreeg het NCP lucht van de zaak toen een aantal zwartgeblakerde uitnodigingen retour werd ontvangen. Positief is wel, dat die deelnemers aan de studiedag meteen hebben kunnen nagaan hoe het staat met de brandpreventie in hun eigen bedrijf.
Examenpapier
Nu we het toch over papier hebben: met ingang van de examenronde in november gaat het Actuarieel Instituut (AI) nieuw examenpapier gebruiken. Dit papier is A4-formaat en bevat achter elk vel een geel doordrukvel.
Die gele doordrukvellen zijn bestemd voor de examenkandidaten zelf. “U kunt dus direct een kopie van uw eigen antwoorden meenemen. Hiermee komt wel de mogelijkheid om een kopie van het eigen werk op te vragen bij het AI-secretariaat te vervallen”, aldus het instituut.
Stop alsjeblieft met die webpolls!
Ieder communicatiemiddel kent zo zijn irritatie opwekkende eigenschappen. Zo worden je oren bij menig telefoontje naar een commercieel bedrijf of overheidsinstelling nog bevuild met een smakeloos namaakdeuntje. Als je geluk hebt, is het originele stuk muziek nog het luisteren waard. Maar ook daar zit een keerzijde aan. Als je namelijk te lang naar dat telefoongepingel luistert, levert dat blijvende schade op aan je waardering voor de originele versie.
Internet kent eveneens zo zijn gebreken. In de startfase van het medium was dat vooral de fenomeen ‘intro’. Zo’n voorportaal van een website waarbij de meest ingewikkelde geluids- en beeldeffecten je zo lang mogelijk weerhouden van de inhoud van de pagina waar het je allemaal om te doen is. Ze zijn er nog hoor, de intro’s, maar tegenwoordig wel voorzien van de klikoptie ‘Skip intro’. Die optie wordt – naar schatting – door 99 van de honderd internetgebruikers gretig benut. Wellicht een idee voor site-eigenaren om het intro maar eens te verwijderen?
Moderner is het fenomeen van de ‘webpoll’. Menig assurantiekantoor bedient zich op zijn internetadres van deze enquêtevorm, waar de bezoeker bijvoorbeeld de zinloze vraag voorgelegd krijgt of hij gelooft dat zijn koopkracht volgend jaar met 1,5% vooruit gaat. ‘Mee eens’, ‘Mee oneens’ en het treurige ‘Weet niet’ zijn de mogelijke antwoorden. Volstrekt onduidelijk blijft wat er met een eventueel antwoord gebeurt, los van de vraag of de bezoeker van de website van het assurantiekantoor op een of ander eindrapport zit te wachten.
Er zijn zelfs tussenpersonen die zo’n ‘webpoll’ nog laten volgen door een reclameboodschap van een derde, voordat de bezoeker de door hem gezochte webpagina kan bereiken. Het komt erop neer, dat je als potentiële klant bij de voordeur van het assurantiekantoor eerst een enquêteur moet afweren om vervolgens een straatverkoper van je af te moeten slaan. Hebben deze kantoren liever geen klanten op bezoek? ‘Skip die webpolls!’, luidt ons advies.
Nokken met nek
We kennen in de letselschadesfeer al aandoeningen als de voetbalknie, de golfelleboog en de muisarm. In FNV Magazine van vorige week kwamen we een nieuwe kwaal tegen: de heftrucknek. Heftruckchauffeurs zijn namelijk gedwongen om vanwege het zicht alsmede de plek van het bedieningspaneel doorgaans over een en dezelfde schouder achterom te kijken.
Veel ‘Falcons’ in Dam tot Damloop
Ruim tweehonderd kernrelaties van Falcon hebben vorige week zondag deelgenomen aan de Dam tot Damloop. Met 27 teams was Falcon sterk vertegenwoordigd in de recreatie-businessloop.
Voor het eerst in de zeventienjarige geschiedenis van dit hardloopevenement van Amsterdam naar Zaandam was het mogelijk om naast de zestien kilometer te kiezen voor een afstand van zeven kilometer. Van de Falcon-intermediairs koos ongeveer eenderde voor deze mogelijkheid.
Delta Lloyd verzorgde voor de vele duizenden deelnemers gratis warming-up en coolingdown-massages.
Een groepje Falcon-deelnemers onderweg.
De masseurs van Delta Lloyd hadden over klandizie niet te klagen.
Alex Ferguson als verzekeringsagent
Het bezoek dat vaderlandse voetbalfans uit de verzekeringsbranche volgend jaar maart brengen aan Manchester United (zie AM 18, pag. 29), krijgt een extra (verzekerings)dimensie. Sir Alex Ferguson, die al eerder heeft aangekondigd in mei 2002 zijn functie als manager neer te leggen, blijft toch aan de club verbonden. Hij heeft inmiddels een vijfjarig contract gesloten om onder het label ‘Manchester United’ een pakket aan financiële diensten te ontwikkelen, waaronder verzekeringen. Daarvoor ontvangt hij het honorarium van £ 1 miljoen per jaar, exclusief provisies. Hiermee is hij ongetwijfeld een van de best betaalde verzekeringsagenten in de wereld, zo meldt het Duitse vakblad Versicherungswirtschaft.
De ‘beau monde’ van schade-experts
Uit een in opdracht van het Nivre gehouden onderzoek van Maurice de Hond in 1996, kwam het volgende profiel van de Nederlandse schade-expert: wandelt graag in de natuur, doet aan sport, bezoekt regelmatig het theater en heeft een voorliefde voor Duitse auto’s.
Het huidige imago van de Britse vakgenoten wijkt daar toch wel sterk van af. In een nieuwe tv-serie ‘Armadillo’, gebaseerd op een boek van William Boyd, worden schade-experts neergezet als sexy personen, die wonen in dure en architectonisch ultramodern ingerichte huizen. In de serie moet de hoofdrolspeler, schade-expert Lorimer Black, onderzoek doen naar een brand in een oververzekerd hotel, schrijft Insurance Times. = = = = = = = Vijfde kolom: NCP: drukfoutje, bedankt!!!

Reageer op dit artikel