nieuws

Echtscheiding kans voor intermediair

Archief

De tussenpersoon kan bij een echtscheiding een nuttige bijdrage leveren aan de financiële afwikkeling. Denk alleen maar aan de hypotheek, de verzekeringen die aangepast moeten worden en het pensioen. Volop kansen dus voor het intermediair. Volgens Wim van Groenewoud zou het intermediair meer aan de weg moeten timmeren op dit terrein. Iemand die in een echtscheiding ligt, moet weten dat hij of zij bij het intermediair terecht kan voor financiële oplossingen.

Door Wim van Groenewoud
Wie Google laat zoeken op de term ‘echtscheiding’ krijgt maar liefst 132.000 pagina’s met informatie voorgeschoteld. Voor degenen die gewend zijn om veel zelf te regelen, is het zelfs mogelijk om via internet de scheiding te regelen, al dan niet door middel van een flitsscheiding. ‘Echscheiding vanaf e 680’ of ‘Flitsscheiding voor e 500 all in’, staat er op enkele sites te lezen. Advocatenkantoren staan hoog genoteerd in de zoekmachine.
We komen ook de moderne variant van conflictoplossing, mediation, tegen, net als diverse gemeenten met informatie over de formaliteiten bij echt- of flitsscheiding. Grote afwezige is de financiële wereld, met uitzondering van De Pensioenkijker. Maar deze zeer informatieve website heeft de informatie dan ook gerangschikt op basis van events, waar echtscheiding er een van is. Tussenpersonen kiezen over het algemeen voor informatie over producten bij de inrichting van hun website. Die keuze betekent dat je niet de vele aspecten die verbonden zijn aan een bepaald onderwerp, geïntegreerd behandelt. Een andere consequentie is dat je niet snel in beeld komt als klanten informatie zoeken over echtscheiding.
Nuttige bijdrage
Als een tussenpersoon bij een echtscheiding niets kan betekenen, is afwezigheid op het web logisch. Maar een tussenpersoon kan zeker een nuttige bijdrage leveren aan de kwaliteit van de gekozen financiële oplossingen. En er zijn heel wat terreinen waarop de tussenpersoon zijn deskundigheid kan bewijzen. Ik zal dat hieronder uitleggen.
Natuurlijk speelt ook de mate waarin klanten behoefte hebben aan informatie over echtscheiding een rol bij de vraag of je daaraan aandacht besteedt. Elk jaar zijn er ongeveer 37.000 ontbindingen van het huwelijk of een geregistreerd partnerschap. In 2003 waren er 32.000 echtscheidingen en 5.000 flitsscheidingen. Van de ongeveer 10.000 totstandgekomen geregistreerde partnerschappen, waren er 5.000 bedoeld om tot een flitsscheiding te komen. Ongeveer 60% van die omgezette huwelijken leidden binnen een maand tot een scheiding en na een halfjaar was 90% ontbonden. Met zo’n korte doorlooptijd maakt de flitsscheiding de belofte die aan de naam verbonden is meer dan waar. In een gemiddelde particuliere portefeuille is 0,5% van de klanten per jaar verwikkeld in een echtscheiding.
Financiële vraagstukken
Los van de emotionele problemen zowel van partners als van eventuele kinderen die om een oplossing vragen, zijn er tal van financiële vraagstukken op te lossen. Van een (gemeenschappelijke) woning naar twee woningen, het aanpassen van de verzekeringen, nieuwe verzekeringen sluiten, het pensioen regelen, de hypotheek aanpassen, tekortkomingen in het (nabestaanden)pensioen (ook voor een nieuwe partner) opheffen, et cetera. Bij de oplossing van veel problemen spelen fiscale aspecten een rol, denk maar aan de eigen woning, de alimentatie(lijfrente) en het pensioen. Advocatuur en notariaat zijn in beginsel niet goed ingesteld om cliënten verantwoord te adviseren op deze terreinen. Gelukkig zijn er tegenwoordig ook postacademische opleidingen waarin advocaten zich op pensioengebied kunnen laten bijscholen.
De doe-het-zelvers kunnen op internet zelfs echtscheidingsconvenanten vinden als invuloefeningen (‘doorhalen wat niet van toepassing is’). Maar dat betekent niet dat het treffen van verantwoorde voorzieningen zonder verstand van zaken, kan. Of liever gezegd: het is niet verstandig.
Veel terreinen
De belangrijkste terreinen waarop de tussenpersoon zijn relaties van dienst van zijn, passeren hieronder kort de revue. De woonsituatie is vaak het meest acute probleem. Hier moet gekeken worden naar het huwelijksgoederenregime. Uitgaande van de meest voorkomende situatie van gemeenschap van goederen bezitten beide partners de helft van de woning en zijn ze beiden verantwoordelijk voor de hierop rustende schuld. De partner die de woning verlaat, kan nog gedurende een periode van maximaal twee jaar de woning als ‘eigen woning’ beschouwen. Is de woning binnen deze periode niet verdeeld, dan gaat de fiscale behandeling van box 1 over naar box 3, zowel voor de helft van het eigendom als voor de helft van de schuld. Voor de partner die in de woning blijft wonen, blijft het een ‘eigen woning’ die fiscaal valt in box 1 en waarvoor dus ook de helft van de rente aftrekbaar blijft van de belasting.
Het tijdens de huwelijkse periode opgebouwde ouderdomspensioen wordt gedeeld (‘verevend’). De partner moet om de uitkering rechtstreeks te ontvangen wel binnen twee jaar de pensioenuitvoerder in kennis stellen. Als dit wordt verzuimd, dan is er slechts recht op betaling jegens de ex-echtgenoot. Overlijdt de partner van de deelnemer aan de pensioenregeling voortijdig, dan heeft de pensioengerechtigde weer recht op de totale pensioenuitkering. De ex-echtgenoten kunnen ook conversie overeenkomen: het recht op ouderdoms- en bijzonder nabestaandenpensioen dat toekomt aan de ex-echtgenote wordt omgezet in een eigen recht op ouderdomspensioen. Het te verevenen pensioen is daarmee niet meer afhankelijk van de oorspronkelijke deelnemer. Hoe het pensioen ook geregeld wordt: bij beide ex-echtgenoten is er sprake van een pensioentekort en als er een nieuwe partner is ook ten aanzien van het nabestaandenpensioen. Overigens moet opgemerkt worden dat dit tekort ontstaan door pensioenverevening niet onder de aftrekruimte valt van het lijfrenteregime. Als er geen ruimte meer is volgens de berekening van de jaar- en inhaalruimte, dan moet gedacht worden aan ‘box-3-oplossingen’.
De alimentatie wordt vaak geheel of gedeeltelijk ook wel in natura voldaan, namelijk door de ex-partner te laten wonen in de voorheen gemeenschappelijke eigen woning. De rentelasten zijn echter na twee jaar niet meer aftrekbaar, wat een aanzienlijke lastenverzwaring inhoudt. De oplossing kan zijn dat de ex-partner de andere partner uitkoopt en dat aan de alimentatieverplichting wordt voldaan door een alimentatielijfrente te sluiten.
Werken met protocollen
Er is heel veel meer te vertellen over de financiële consequenties van echtscheiding en de rol die de tussenpersoon kan vervullen. In het voorgaande heb ik slechts enkele aspecten behandeld van ingewikkelde onderwerpen. Daarnaast moeten alle bestaande verzekeringen opnieuw beoordeeld worden, waardes worden verrekend, et cetera.
De problematiek is zo omvattend en complex dat een assurantiekantoor eigenlijk zou moeten werken met protocollen: vastomlijnde procedures die de adviseur helpen geen financieel aspect over het hoofd te zien.
Hebben partners eenmaal besloten tot echtscheiding, dan zijn ze op zoek naar deskundige hulp. Naar mijn idee hoort de tussenpersoon met zijn brede verzekeringstechnische en fiscale kennis tot de groep adviseurs die een belangrijke rol kunnen spelen bij de afwikkeling van een echtscheiding. Maar dan moeten klanten en prospects dat wel weten. Als een assurantiekantoor voldoende commerciële kansen ziet in echtscheidingen – en mijns inziens zijn die er – waarom zou je er dan geen aparte website voor maken? Dat is goed denkbaar voor alle events, dus ook voor trouwen en samenwonen, voor jezelf beginnen, enzovoort.
Een website is gemakkelijk actueel te houden en je kunt er de globale informatie op kwijt. Als uit de site blijkt dat er voldoende vakkennis is en er vertrouwen aan geschonken kan worden, zullen de contacten snel volgen.
Web als telefoongids
Er zijn nog steeds tussenpersonen die geen eigen website hebben. Zeker bij het vinden van nieuwe markt kan dat mijns inziens belemmerend werken. Hoe weet je of je met een betrouwbare organisatie in zee gaat?
Veel mensen gebruiken het web als telefoongids. Sta je er niet in, dan kom je dus ook niet aan bod. Heb je al contact, dan wordt de vakkundigheid afgemeten aan de presentatie. Vertrouwen kun je winnen door anderen te laten vertellen over hun ervaringen. Je kunt beter een ander laten vertellen dat je goed bent, dan dat je dat zelf doet. Juist dienstverlening vraagt om uitleg. De website is letterlijk een spil in de communicatie, waarnaar alle uitingen kunnen verwijzen. Wie twijfelt nog?
Dit is de laatste aflevering in de rubriek Marketing. In bijna twee jaar tijd heeft Wim van Groenewoud, directeur-eigenaar van marketing- en communicatiebureau Fidicom in Almere, talloze marketingactiviteiten voor het intermediair besproken. De artikelen zijn terug te vinden in het archief op de site van AM: (spinnetje invoegen)

Reageer op dit artikel