nieuws

Dure examens

Archief

De prijsverhoging die de Stichting Examens Assurantiebedrijf (SEA) min of meer stilzwijgend heeft doorgevoerd, zal velen in de verzekeringsbranche de wenkbrauwen doen fronsen

Zeker gelet op het moment waarop dit gebeurt. De overstap van gulden naar euro is maatschappelijk niet het meest aangewezen tijdstip om tarieven met gemiddeld 22% te verhogen. Hoewel elke relatie daarmee wordt ontkent, zal de SEA haar besluit moeilijk kunnen uitleggen aan overheid en Consumentenbond, die hebben aangekondigd extra kritisch te zullen kijken naar prijsverhogingen op of rond de euroconversie begin 2002. Tot en met dit jaar zijn de prijsverhogingen van de SEA binnen de perken gebleven. Dat kon ook makkelijk dankzij de forse toename van het aantal examenkandidaten, van 24.000 in 1991 tot boven de 36.000 in 1998. De SEA profiteerde daarbij vooral van het wegvallen van het C-register, waardoor velen zich genoodzaakt zagen op te gaan voor het B- of A-diploma. Dat een keer aan deze groei een einde zou komen, kon dus geen verrassing zijn. Zo bezien komt de op zich substantiële teruggang in het aantal examens van 6,5% vorig jaar in een ander licht te staan, zeker als de groeipercentages tot maximaal 11% in voorgaande jaren in deze beschouwing worden betrokken. De prijzen van de assurantie-examens werden toen immers ook niet verlaagd. De tariefsverhoging door de SEA moet dus niet zozeer worden toegeschreven aan het teruglopen van het aantal examens. Veel aannemelijker is, dat de SEA sinds de verzelfstandiging in 1998 veel heeft moeten investeren in accommodatie, administratie en informatietechnologie. Deze lastenverzwaring wordt nu simpelweg afgewenteld op de examenkandidaten. De prijsverhoging van 24% voor A- en B-examens, jaarlijks goed voor de helft van het totale aantal deelnemers, maakt het daarbij mogelijk om de tarieven van andere examens met lagere aantallen kandidaten relatief betaalbaar te houden. Hoewel de assurantie-examens, in vergelijking met die in branches als IT en marketing, niet te duur zijn, moet een monopolist als de SEA terughoudend zijn om lastenverzwaringen door te berekenen. Een markt die grote behoefte heeft aan meer gediplomeerde medewerkers zit niet te wachten op een hogere toetredingsdrempel. Daarnaast zou het de SEA sieren als zij extra kritisch zou kijken naar haar kostenniveau. Of deze te hoog zijn, laat zich nu door de buitenwacht niet vaststellen. De non-profitorganisatie geeft namelijk geen enkel inzicht in haar financiële reilen en zeilen. Een lichtpuntje is wel dat deze prijsverhoging zal leiden tot een omzet boven de f 6,5 mln, waardoor de SEA verplicht wordt haar jaarstukken te deponeren. De dan openbare cijfers kunnen onder meer leren dat bijvoorbeeld het handhaven van negen examenplaatsen – het bankbedrijf kent er maar één – niet ietwat veel is. Een reductie van dit aantal tot op zijn minst een handjevol zou een niet onaanzienlijke kostenbesparing met zich brengen. Wim Abrahamse wabrahamse@kluwer.nl

Reageer op dit artikel