nieuws

Dubieus

Archief

Het Verbond van Verzekeraars voelt zich tekort gedaan door de Pensioen- en Verzekeringskamer (PVK), die heeft onderzocht welke motieven verzekeraars hebben voor het aangaan van een samenwerking met het intermediair

Volgens het Verbond heeft de toezichthouder daaruit ten onrechte geconcludeerd dat verzekeraars commercieel gewin laten prevaleren boven de professionele status van tussenpersonen. “Verzekeraars worden te negatief afgeschilderd. Ze kijken wel degelijk verder dan hun neus lang is en letten onder meer op betrouwbaarheid, moraliteit, kwaliteit van dienstverlening en betrokkenheid bij fraude en faillissementen, reageerde het Verbond nogal verongelijkt. Gelet op de praktijk, is de opvallend defensieve houding van het Verbond bijna dubieus te noemen. Bijna dagelijks wordt de branche geconfronteerd met ‘omvallende’ assurantiekantoren. De laatste drie jaar hebben tientallen faillissementen voor een niet-onaanzienlijke ‘shake-out’ gezorgd onder het intermediair met als repeterende oorzaken: een eenzijdige (leven)productie, te hoge kosten en vooral mismanagement. Een visie die wordt gedeeld door het zichzelf respecterende deel van verzekeraars en intermediair. “Tussen-personen komen in de problemen door het nemen van te veel onnodige risico’s en onervaren management” zei SNS Reaal-directievoorzitter Alphons van der Voorn naar aanleiding van het faillissement van Finance 4U. En directeur Coen Mom van Guijt (veertien vestigingen) benadrukte enige maanden geleden nog dat “een tussenpersonen die omvalt, als ondernemer tekort is geschoten”. Strikt genomen zouden deze faillissementen bijdragen aan de gezondmaking van het intermediaire verkoopkanaal, ware het niet dat verzekeraars bereid worden gevonden een ‘doorstart’ van zulke assurantiekantoren onder andere naam te financieren, waarna het onheilsscenario zich weer kan voltrekken. Terecht legt directeur Nico Stolwijk van de onafhankelijke Stichting Keurmerk Hypotheek Bemiddeling de vinger op de zere plek als hij zegt dat bij de afzet van hypotheken onvoldoende wordt gelet op de kwaliteit van adviseurs: “Ook gerenommeerde instellingen doen zaken met dubieuze tussenpersonen”. De Gedragscode Informatieverstrekking Dienstverlening Intermediair (Gidi) kan hieraan een einde maken. Voorwaarde is dan wel dat alle tussenpersonen deze gedragscode verplicht onderschrijven. Zolang de niet-georganiseerde kantoren de hand boven het hoofd wordt gehouden door verzekeraars – en waarom anders dan om commerciële redenen – blijft de gemiddelde kwaliteit van het distributiekanaal ondermaats. Dat is niet naar de zin van minister Zalm (Financiën), die erop rekent dat de totale branche de zelfregulering omarmt. Overheidsingrijpen staat dan voor de deur, voorspelt D&O-directeur Jurjen Oosterbaan Martinius. Een onprettig vooruitzicht dat verzekeraars toch ertoe moet brengen om hun omzethonger ondergeschikt te maken aan een kwaliteitsverbetering van het nu nog belangrijkste distributiekanaal. Wim Abrahamse wabrahamse@kluwer.nl

Reageer op dit artikel