nieuws

Drie miljoen provisie-omzet voor gemiddeld NVA-kantoor

Archief

Een gemiddeld NVA-kantoor, bestaande uit zestien werknemers, was vorig jaar goed voor een provisie-omzet van bijna drie miljoen gulden. Onder de streep bleef zo’n drie ton over, zo blijkt uit het jongste bedrijfsvergelijkende onderzoek van de NVA.

Aan het onderzoek deden een kleine honderd NVA-kantoren mee. Zij meldden hierin een gemiddelde kantooromzet van f 2.996.000. De NVA-kantoren blijken voor bijna driekwart van hun omzet te drijven op provisies uit schadeverzekeringen: f 2.180.000. Levensverzekeringen zorgen voor 22% van de inkomsten (f 657.000), terwijl aan hypotheekprovisies vorig jaar f 74.000 werden gerealiseerd.
Tegenover de omzet staat een totaal kostenplaatje van f 2.624.000. De arbeidskosten van zestien medewerkers vormen bij een gemiddeld NVA-kantoor 61,2% (oftewel f 1,6 mln) van alle kosten. Als exploitatieresultaat blijft een bedrag van f 308.000 over. Van de bijna honderd ondervraagde NVA-kantoren was vorig jaar 72,5% winstgevend. De middelgrote kantoren (7 tot 15 medewerkers) scoren hier minder goed: 66,7% daarvan is winstgevend.
Percentueel
Onder de bijna honderd deelnemende kantoren zitten zestig kantoren die ook over boekjaar 1999 deelnamen aan het bedrijfsvergelijkende onderzoek. De NVA heeft voor hen een vergelijking over twee jaren gemaakt. De totale omzet per assurantiekantoor blijkt hierbij in 2000 met 4,6% te zijn gestegen ten opzichte van het voorgaande jaar. De omzetverschillen per branche zijn: schade +6,8%, leven -5,4% en hypotheken -4,1%. Binnen de sector schade was de branche Motorrijtuigen de sterkste groeier: +11,2%.
De totale kosten stegen met 11,4%, terwijl de werkgelegenheid met 6,4% toenam. De arbeidsproductiviteit (kantooromzet gedeeld door het aantal werknemers) daalde vorig jaar licht met 1,7% tot f 183.000.
Van de bevraagde NVA-kantoren heeft inmiddels 56,3% een eigen internetsite. Van de bedrijven die niet op het web aanwezig zijn, geeft 85,7% aan het ontwerpen van een eigen website sterk te overwegen.

Reageer op dit artikel