nieuws

Doorlopende provisie in levenproduct Delta Lloyd

Archief

Delta Lloyd gaat voor de verkoop van het nieuwe Financieel VrijheidsPlan, de opvolger van universal-lifeverzekering DeltaLife, alleen nog doorlopende provisie geven aan tussenpersonen. De verzekeraar wil zich daarmee afficheren als “modern, klantvriendelijk en maatschappelijk bewust”.

Delta Lloyd houdt momenteel met zijn offerteprogrammatuur een proef met het Financieel VrijheidsPlan bij zo’n veertig tussenpersonen. In het eigen relatieblad Collage zegt directielid Frank Elion (marketing en verkoop) zich bewust te zijn van de problemen die doorlopende provisie kan geven voor tussenpersonen. “Menig leven- en hypotheekkantoor is voor de dekking van de vaste kosten afhankelijk van forse afsluitprovisies en veel kantoren belonen hun buitendienst ook op basis van afsluitprovisie. Kortom: de verwevenheid met het bedrijfsproces is groot.”
Maar volgens Elion is afsluitprovisie niet meer van deze tijd. “Het is steeds moeilijker houdbaar als we naar de wereld om ons heen kijken.” Hij wijst daarbij op de druk van de Consumentenbond en de algemene roep om transparantie in kosten die gepaard gaat met het niet langer accepteren van lage afkoopwaarden. “Het is verstandiger goed op deze trend in te spelen, dan je ogen ervoor te sluiten”, aldus Elion.
Delta Lloyd wil tussenpersonen wel ondersteunen in de overgang die gepaard kan gaan met liquiditeitsproblemen. Elion: “We zullen bij de tussenpersonen appelleren aan de noodzaak zich te richten op de veranderende inkomstenstructuur en hen daarbij ruim ondersteunen met allerlei faciliteiten. Niet in de vorm van een fake-afsluitprovisie, maar bijvoorbeeld wel met een tijdelijk bevoorschottingssysteem en managementadviezen. De tussenpersoon die hiervoor kiest, laat blijken dat hij het belang van de klant vooropstelt.”
Niet roken
Het nieuwe universal-lifeproduct van Delta Lloyd is nog niet zo modern dat het ook een speciaal tarief voor niet-rokers kent. Volgens Delta Lloyd is met name de controle op het niet-roken een heikel punt. Een jaar geleden kondigde de maatschappij nog als eerste grote verzekeraar aan niet-rokerstarieven te gaan invoeren bij levensverzekeringen, gevoed door de anti-rokenhouding van voormalig bestuursvoorzitter Hans-Eric Jansen. Nu lijkt het niet-roken alleen nog een discussiepunt bij ziektekostenpolissen, maar ook daar is invoering ervan op de lange baan geschoven.

Reageer op dit artikel