nieuws

D&O: intermediair niet vies van resultaatafhankelijke beloning

Archief

Niet minder dan 40% van het intermediair staat positief tot zeer positief tegenover een systeem waarin de provisiehoogte mede afhankelijk zou worden gesteld van het technisch resultaat in de verzekeringsportefeuille van het betreffende assurantiekantoor.

Dit tamelijk verrassend hoge percentage is eind vorige maand naar voren gekomen uit de vaste enquêtegroep van Bureau D&O. In totaal namen 290 assurantiekantoren aan het onderzoek deel. Van hen stond 19,5% neutraal tegenover de vraag en 39,9% afwijzend tot zeer afwijzend.
Bij het oordeel over een dergelijk provisiestelsel (met als uitgangspunt dat er maximaal 25% van de normale provisie meer óf minder wordt verkregen) bestaat een duidelijk verband met de omvang van het kantoor. Van de kantoren met meer dan twintig werknemers staat 66,7% positief tegenover zo’n stelsel. Bij de kleinere kantoren bestaat er aanzienlijk minder animo voor: niet minder dan 35% van hen is zelfs ‘sterk afwijzend’.
Momenteel is het provisiesysteem nog onderworpen aan de artikelen 13 en 15 van de Wet Assurantiebemiddelingsbedrijf. Genoemde beloningsartikelen worden, conform de eind 1999 vastgestelde wetswijzigingen, per 1 januari 2002 afgeschaft. “Dit betekent dat naast de huidige provisie over premie of verzekerd bedrag ook andere elementen betrokken kunnen worden bij het bepalen van provisie”, aldus D&O.
Behalve het leggen van een relatie met het technisch resultaat zou bijvoorbeeld ook gekozen kunnen worden voor een link met de mate van elektronische aanlevering van offerteaanvragen bij de maatschappij. Ook bij deze vraag ging het om het uitgangspunt van maximaal 25% bonus óf korting op de normale provisie. Op deze vraag reageerde ruim 55% van de deelnemende kantoren positief tot zeer positief, 18,4% neutraal en 26,5% afwijzend tot zeer afwijzend.

Reageer op dit artikel