nieuws

Diverse maatschappijen klaar met euroconversie

Archief

Diverse verzekeraars zijn erin geslaagd tijdig de euroconversie achter de rug te hebben.

Nieuwe Hollandse Lloyd (NHL) heeft begin december de systemen succesvol geconverteerd naar de euro. Voor de omrekening van bestaande producten heeft NHL de wettelijke regeling gevolgd, namelijk het guldenbedrag delen door 2,20371. Echter, waar nu hele guldens en centen staan vermeld, worden de bedragen bij guldens afgerond op hele euro’s en bij centen afgerond op hele eurocenten.
Bij de schadeverzekeringen wijkt NHL iets af van deze algemene regel, “maar de afronding zal altijd ten gunste van de klant plaatsvinden”, staat te lezen in het bulletin ‘Persoonlijk betrokken’.
Niet alleen NHL is al klaar voor de euro, ook Hooge Huys heeft de administratiesystemen met succes overgezet naar de euro. Fortis-dochter Amev heeft eind november de systemen van Schade, Leven Individueel, Leven Collectief, Bancair en Zorg geconverteerd naar de euro. “Met uitzondering van het elektronisch berichtenverkeer via ADN, is alle output van de systemen nu in euro, waaronder polissen en offertes”, aldus de verzekeraar. De financiële administratie van Amev gaat het eerste weekend van januari over op euro’s. Het Amev-intermediair is per brief gevraagd alle aanvragen en mutaties per 1 november in euro’s in te dienen.
Veel verzekeraars gaan pas eind december over op de euro. Dit heeft tot gevolg dat er in de week van 24 december tot en met 31 december nauwelijks productie zal kunnen plaatsvinden. Menige maatschappij meldt dat haar automatiseringssystemen niet geraadpleegd kunnen worden en dat telefonische ondersteuning beperkt zal zijn.
Melden
Het Verbond van Verzekeraars meldt in het blad Bondig dat afwijkingen op spelregels voor conversie naar de euro tijdig gemeld moeten worden. De spelregels betreffen vooral de afrondingsregels. Voor verzekeraars die afwijken van deze regels geldt dat verschillen zullen ontstaan in hun administratie en die van het intermediair. Om hier zicht op te houden, moeten verzekeraars die niet volgens deze spelregels zullen werken, dit melden bij het secretariaat van de projectgroep euro van het Verbond. Het Verbond wil namelijk een totaaloverzicht publiceren op de website www.verzekeraars.nl. De tekst zoals die door verzekeraars wordt aangeleverd zal letterlijk worden overgenomen op de website. Ook verzekeraars die niet klaar zijn om in 2002 elektronisch P-views aan te leveren in euro, moeten dit aangeven.

Reageer op dit artikel