nieuws

Diepterecords in levenproductie

Archief

De verkoop van nieuwe individuele levensverzekeringen is in september, traditiegetrouw, laag uitgevallen. Volgens de jongste CBS-cijfers werden er in september 94.700 nieuwe polissen verkocht, de laagste maandscore in de afgelopen zes jaar. De daarbij behorende premie-omzet bedroeg ( 879 mln, de laagste maandomzet van dit jaar maar wel 5% hoger dan in september 2000. Die stijging is toe te schrijven aan de relatief hoge koopsomomzet, voornamelijk uit direct ingaande lijfrenten (( 392 mln).

Historisch laag is de productie van nieuwe uitgestelde lijfrenten. De maandomzet van september is met ( 190 mln premie 13% lager dan een jaar eerder. Het derde kwartaal is hiermee het slechtste kwartaal sinds 1997. Opvallend is het lage aandeel van de beleggingsverzekering in dit segment: rond de 40% van de premies is unit-linked, tegen bijvoorbeeld 63% over heel 2000 en nog 53% over heel 1998.
Het derde kwartaal leverde de spaarkasbedrijven ( 31,2 mln aan nieuwe productie op. Ook dat is de slechtste score in vijf jaar.
Nieuwe individuele levensverzekeringen Periodiek betalende polissen Koopsompolissen Aantal Verzekerd Periodieke Eenmalige Aantal Verzekerd Koopsom (x 1.000) kapitaal premie premie (x 1.000) kapitaal augustus 2001 Guldenscontracten 41,4 3.199,2 44,4 27,6 10,4 1.267,1 651,9 w.v. Verbonden aan hypotheek 5,0 923,1 10,3 8,5 0,0 1,2 0,1 Pensioen uitgesteld 1,5 582,4 12,8 9,9 0,2 31,1 20,0 Lijfrente uitgesteld 1,7 222,3 4,9 2,4 2,2 257,7 156,9 Direct ingaande rente – – – – 4,3 711,9 452,6 Levenslang bij overlijden 20,2 181,1 4,4 0,0 0,3 1,4 0,9 Spaarverzekering 1,5 79,8 4,8 6,1 0,3 29,4 9,3 Risicoverzekering 10,8 1.133,4 6,1 0,3 3,1 229,8 9,8 Overig 0,6 77,0 1,0 0,5 0,0 4,6 2,3 Beleggingseenheden 41,0 4.104,2 133,2 88,4 2,9 194,1 157,3 w.v. Verbonden aan hypotheek 10,7 2.079,8 43,9 26,2 0,1 11,2 9,5 Pensioen uitgesteld 4,1 715,2 24,7 15,4 0,2 15,2 12,9 Lijfrente uitgesteld 9,9 521,3 27,4 13,5 1,9 48,8 71,1 Direct ingaande rente – – – – 0,2 62,3 34,1 Levenslang bij overlijden – – – 0,1 – – – Spaarverzekering 14,2 688,6 33,7 26,5 0,4 31,0 21,8 Risicoverzekering 0,2 40,5 0,3 – – 0,0 – Overig 1,8 58,9 3,2 6,6 0,1 25,6 7,9 september 2001 Guldenscontracten 42,9 3.307,3 42,6 21,2 8,7 1.077,2 522,9 w.v. Verbonden aan hypotheek 6,0 1.104,9 11,6 8,0 0,0 3,4 0,3 Pensioen uitgesteld 1,6 648,9 14,0 10,7 0,2 28,9 15,4 Lijfrente uitgesteld 1,5 182,6 3,3 1,6 1,6 217,2 111,1 Direct ingaande rente – – – – 3,1 588,2 375,0 Levenslang bij overlijden 22,1 189,8 4,5 0,0 0,5 1,8 1,3 Spaarverzekering 1,5 89,1 3,2 0,7 0,2 34,0 7,0 Risicoverzekering 9,8 1.054,6 5,0 0,0 3,0 195,5 10,9 Overig 0,4 37,4 1,0 0,1 0,1 8,2 1,9 Beleggingseenheden 41,1 3.802,0 124,9 70,5 2,0 118,5 96,4 w.v. Verbonden aan hypotheek 10,9 2.068,6 43,0 23,5 0,1 13,8 5,7 Pensioen uitgesteld 3,4 570,1 21,2 6,7 0,6 22,9 15,6 Lijfrente uitgesteld 10,2 479,2 24,9 8,6 0,9 31,9 40,6 Direct ingaande rente – – – – 0,1 28,4 16,8 Levenslang bij overlijden – 0,0 – – – – – Spaarverzekering 13,8 570,9 30,9 28,8 0,3 15,9 15,3 Risicoverzekering 0,5 52,5 1,3 0,2 0,0 0,2 0,4 Overig 2,3 60,7 3,7 2,7 0,0 5,3 1,9 (alle bedragen in ( mln) Nieuwe spaarkasproductie 2000 2000 2001 2001 augustus september augustus september Spaarpremie ineens 5,2 2,9 1,8 1,9 Spaarpremie periodiek 7,5 6,7 8,6 5,3 Risicopremie ineens 0,6 0,4 0,2 0,2 Risicopremie periodiek 1,4 1,1 1,0 0,8 (in ( mln)
Totaal spaarkasbedrijf Aantal Spaar- Spaar- Risico- (x 1.000) bedrag premies premies augustus 2001 Verbonden aan hypotheek 0,0 0,6 0,0 0,0 Pensioen- of lijfrenteclausule 1,3 56,0 2,6 0,3 Zonder clausule 3,2 106,0 7,8 0,9 Totaal 4,5 162,6 10,4 1,2 september 2001 Verbonden aan hypotheek 0,0 0,3 0,0 0,0 Pensioen- of lijfrenteclausule 1,3 58,8 2,5 0,5 Zonder clausule 2,5 58,3 4,7 0,5 Totaal 3,8 117,4 7,2 1,0 (in ( mln)
Spaargelden 2000 2001 2001 2001 2001 jaar juni juli augustus september Tegoed op deposito’s begin periode 287,2 318,1 322,3 325,3 327,4 Stortingen 186,0 21,7 21,7 21,6 21,8 Terugbetalingen 184,2 17,8 18,7 19,5 18,9 Spaarverschil 1,9 3,9 2,9 2,1 2,9 Rente 3,9 0,0 0,0 0,1 0,0 Besparingen 5,8 3,9 3,0 2,1 3,0 Tegoed op deposito’s eind periode 293,0 322,3 325,3 327,4 330,4 (in ( mld) Bron: De Nederlandsche Bank

Reageer op dit artikel