nieuws

Delta Lloyd houdt Pensioen Partners overeind

Archief

Minderheidsaandeelhouder Delta Lloyd houdt intermediairbedrijf Pensioen Partners met behulp van een financiering overeind. De verzekeraar heeft wel voorwaarden gesteld: Gerard van Loon als interim-manager, een reorganisatie die meer dan de helft van het personeel z’n baan kost en verpanding van alle portefeuilles.

Het voortbestaan van Pensioen Partners is onzeker. Die mededeling begeleidt de onlangs gedeponeerde jaarstukken van de Partners Holding, waar Pensioen Partners en volmachtbedrijf Mr. Bolle Assuradeuren onder vallen (zie AM 23, pag. 1). Ook de bijgevoegde accountantsverklaring – van Boon Accountants – rept over onzekerheid rond de continuïteit van het bedrijf. De cijfers over 2000 onderstrepen dit beeld: een nettoresultaat van ( -3,6 mln bij een omzet van ( 22,0 mln. In 1999 was het verlies ( 0,4 mln groot, bij een omzet van ( 19,9 mln.
Volgens directeur Gerard van Loon – tot augustus interim-manager – zijn de cijfers over 2000 inmiddels achterhaald. “De reorganisatie is bijna afgerond, de financiering is geregeld, de omzet stijgt en de kosten hebben we in de hand”, zo somt hij op. “We hebben weer alle vertrouwen in de toekomst van dit bedrijf en zullen volgend jaar weer een positief resultaat neerzetten.”
Van Loon werd in maart door Delta Lloyd als interim-manager gestationeerd bij Pensioen Partners. Hij werkte voordien voor concerngenoot Ohra en regelt nu in Barneveld de financiële zaken. Van Loon is nog steeds werknemer van Delta Lloyd. De algemene directie van Pensioen Partners is in handen van Henry Luigjes, die onlangs 12% van de aandelen heeft gekocht. “Daarmee onderstreept hij het vertrouwen in dit bedrijf”, aldus Van Loon. Meerderheidsaandeelhouder Leo den Dulk bemoeit zich niet meer met de dagelijkse gang van zaken.
Hofleverancier
Delta Lloyd heeft vorig jaar een belang van 25% genomen in de Partners Holding. Ter financiering van de reorganisatie en ter compensatie van de geleden verliezen heeft Delta Lloyd dit voorjaar aanvullend nog een financiering verstrekt. Van Loon doet over de omvang ervan geen uitspraken, maar het gaat vrijwel zeker om ettelijke miljoenen. De aandelen van de werkmaatschappijen Pensioen Partners en Mr. Bolle Assuradeuren zijn ter zekerheid verpand aan de verzekeraar, evenals de assurantieportefeuilles.
Van Loon bestrijdt dat het intermediairbedrijf nu aan de leiband van de verzekeraar loopt. “Absoluut niet. We deden en doen nog steeds zaken met diverse verzekeraars. Als ik naar de maandcijfers kijk, dan zijn er zeven tot acht hofleveranciers en daarvan is Delta Lloyd niet de grootste.” Andere partijen waar Pensioen Partners frequent zaken mee doet, zijn: Aegon, Bank Labouchere, Cardif, Nationale-Nederlanden, ING Bank, Hooge Huys en Argenta. AXA komt vooral in beeld bij Mr. Bolle, waar schadeverzekeringen en expirerende lijfrenten worden ondergebracht.
Herstructureren
Pensioen Partners werd vijf jaar geleden door Leo den Dulk – afkomstig van Qua Raad – opgericht in Voorst. Sinds een jaar staat het hoofdkantoor in Barneveld. Voor de telemarketing zijn er nog vestigingen in Apeldoorn, Arnhem, Enschede en Veenendaal. De vestigingen in Deventer, Nijmegen en Utrecht zijn gesloten “en we zullen nog meer herstructureren”, zo meldt Van Loon. De vennootschappen Domeyn Partners, Spaer Partners, Waerborgh Partners, ’t Renthuis en Kroonstad Adviesgroep worden geliquideerd.
Begin dit jaar telde Pensioen Partners nog 540 werknemers (318 fte); eind deze maand zal dat aantal meer dan gehalveerd zijn tot 256 medewerkers (142 fte). “Op jaarbasis levert dat een kostenbesparing van ( 10 mln op”, stelt Van Loon. Vorig jaar bedroegen de bedrijfskosten ruim ( 25 mln. “De onderneming ging uit van een onrealistisch groeiscenario. Alles wat op groei was gericht, is eruit gehaald en er is een efficiencyslag doorgevoerd; een complete managementlaag is gesaneerd.”
Royementen
Van Loon verwacht desondanks de omzet op ( 20 mln te kunnen stabiliseren. “Bij de callcenters is veel inspanning geleverd voor een kwaliteitsverhoging en we zien de afspraak-scores verbeteren.” Volgens Van Loon zijn de afspraken echter niet meer alleen op omzet gericht. “Ik wil af van alle royementsgevoelige productie.” De vele royementen zijn één van de hoofdoorzaken voor de problemen waarin Pensioen Partners verzeild is geraakt. Vorig jaar bijvoorbeeld nam de royementsvoorziening noodgedwongen met ( 7,4 mln af.
“Op de oude manier kon dit bedrijf niet verder.” De veelal kwaliteitsarme, louter op verkoop gerichte klantbenadering van Pensioen Partners werd onlangs nog aan de kaak gesteld in het televisieprogramma Radar. “Zo’n uitzending is natuurlijk betreurenswaardig, want het getoonde materiaal was verouderd en de persoon in de studio was door ons ontslagen en heeft diverse procedures tegen ons gevoerd”, aldus Van Loon. “Maar goed, intern helpt het wel om verder de omslag te maken. Het toont de adviseurs dat het zo niet meer kan.” Veel meer opleidingen en de omslag naar doorlopende provisie moeten Pensioen Partners in dat streven helpen.

Reageer op dit artikel