nieuws

Delta Lloyd e-mailt hypotheekoffertes

Archief

Delta Lloyd gaat hypotheekoffertes voortaan per e-mail naar het intermediair sturen.

De hypotheekafdeling neemt bij nieuwe aanvragen eerst contact op met de tussenpersoon met de vraag of hij offertes voortaan per post of per e-mail wil ontvangen. Al deze gegevens worden vervolgens in het hypothekensysteem opgeslagen. Als voordelen voor het intermediair noemt de verzekeraar: tijdwinst van minimaal één dag, het kunnen printen op eigen briefpapier, en de mogelijkheid om de offerte digitaal te archiveren.
De eerst offerte die daadwerkelijk per e-mail verstuurd wordt, gaat vergezeld van een brief waarin staat aan welke voorwaarden het intermediair moet voldoen. Zo moeten de ‘Algemene Voorwaarden van Geldlening’ en de ‘Aanvullende Leningsvoorwaarden’ altijd door de tussenpersoon bij de offerte gevoegd worden. Bij de aanvraag van een levensverzekering, die de tussenpersoon zelf moet verzorgen, moet een FDC-uitdraai meegestuurd worden.
Opvallend is dat het intermediair hypotheekaanvragen nog niet kan e-mailen, maar hiervoor HDN, fax of de post moet gebruiken. Alleen aanvragen per HDN worden beloond met een bonusprovisie

Reageer op dit artikel