nieuws

Delta Life: nieuwe productlijn Delta Lloyd

Archief

Delta Life is de merknaam voor een nieuwe productlijn van Delta Lloyd, gebaseerd op het principe van universal life. Delta Life kent vijf spaardoelen: extra sparen, lijfrente, pensioen, hypotheek en gouden handdruk.

Door de premies op een rekening-courant te storten is flexibele premiebetaling mogelijk. Bij een voldoende saldo kan premiebetaling een keer worden overgeslagen. Na drie jaar is zelfs een premievakantie van één jaar toegestaan. Extra stortingen zijn mogelijk vanaf f 2.500.
De betaalde premies kunnen in een guldens- of beleggingsdepot (Beleggings Plusrekening van Delta Lloyd Bank) worden gestort. In het laatste geval kunnen de premies in diverse aandelen-, obligaties- en depositofondsen van Delta Lloyd worden belegd. Switchen is één keer per jaar gratis. Afhankelijk van de hoogte van de stortingen en de prestaties van de fondsen wordt een kapitaal opgebouwd.
Doorlopend
Door het universal-lifesysteem zijn vijf verschillende risicodekkingen mogelijk: een vast risicokapitaal, 90% of 110% van de opgebouwde participaties, premierestitutie, én een partnerpensioen. Afhankelijk van de persoonlijke situatie kan de risicodekking op elk moment (‘mutatiemoment’) worden aangepast.
De arbeidsongeschiktheidsdekking binnen Delta Life kent drie varianten: gangbare, passende of beroepsarbeidsongeschiktheid. De einddatum van Delta Life is flexibel.
De diverse dekkingen en te verwachten mutatiemomenten vragen ook in de toekomst om advies van het intermediair. Delta Lloyd heeft zijn provisieregeling daarop aangepast. Aan afsluitprovisie wordt 2% van de premie maal de polisduur uitgekeerd. De doorlopende provisie bedraagt 7% van de jaarpremie. In de laatste tien jaar van de verzekering loopt deze provisie lineair af naar 0%.
Als de tussenpersoon in één jaar tijd meer dan f 50.000 aan provisie verdient, dan krijgt hij voor posten boven die grens een afsluitprovisie van 3%. De doorlopende provisie telt mee voor het bereiken van de grens die recht geeft op 1% bonusprovisie.
Ondersteuning
Op advies van het tussenpersonenpanel, dat Delta Lloyd in de anderhalf jaar durende voorbereiding van Delta Life inschakelde, biedt de maatschappij twee vormen van een rekeningoverzicht aan de verzekerde. In de eerste (standaard)variant wordt alleen een garantie- en een voorbeeldkapitaal gegeven. De tweede variant voorziet jaarlijks in een overzicht van alle financiële mutaties en de actuele poliswaarde.
De tussenpersoon kan op het aanvraagformulier zijn voorkeur van één van de twee overzichten geven. “Een echte universal-life-adviseur kiest natuurlijk voor het open overzicht”, aldus Onno Verstegen van Delta Lloyd. “Maar niet alle tussenpersonen zijn open over de investeringspercentages. Gezien de verdientermijn van drie jaar zou een verzekerde onaangenaam verrast kunnen worden. Zij kunnen standaard voor het ‘gesloten’ overzicht kiezen.”
Voor de introductie van Delta Life biedt de maatschappij een tijdelijke bonus aan de consument. Op de premiestortingen (geen koopsom) in het eerste jaar geeft Delta Lloyd een bonus van 10%. Deze bonus – van maximaal f 1.500 – wordt na één jaar op de rekening-courant bijgeschreven.
Het intermediair wordt op marketinggebied ondersteund via advertenties in landelijke en regionale dagbladen, brochures, een mailpakket en telemarketing. In ruil voor een aangebrachte Delta Life-polis, krijgt de tussenpersoon door Delta Lloyd een nieuwe prospect toegewezen. Die potentiële klant wordt via telemarketing verkregen. Deze laatste vorm van ondersteuning valt binnen de ‘afsprakenservice’ die Delta Lloyd al met het intermediair heeft.

Reageer op dit artikel