nieuws

December goede hypotheekmaand

Archief

Het hypotheekbedrijf heeft in de maand december van het vorige jaar goede zaken gedaan. De productie gemeten naar hypotheeksom steeg bijna 15% tot e 14,7 (12,8) mld. Daarmee heeft de hypotheekmarkt, ondanks de dip die zich in augustus en september voordeed, het jaar toch nog met mooie cijfers afgesloten. In totaal werden er vorig jaar voor e 121,8 mld aan hypotheken verstrekt, tegen e 106,6 mld het jaar daarvoor; een stijging van 13,5%. Het hypotheekbedrijf is hiermee weer terug op het niveau van 1999, toen er in totaal e 118,3 mld aan hypotheken werd verstrekt.

Uit de jongste CBS-cijfers blijkt verder, dat er in de maand december van vorig jaar een record aantal hypotheken de deur uitging: 51.900 tegen 42.300 de maand daarvoor, een stijging van bijna 23%. Met name Noord- en Oost-Nederland deden het goed: het aantal verstrekte hypotheken steeg hier met 23,2% respectievelijk 25,6%. Over het hele jaar genomen echter daalde het aantal verstrekte hypotheken met bijna 6%: van 510.000 naar 480.500. Een heel verschil met de vette jaren van weleer; in 1999 bijvoorbeeld gingen er nog maar liefst 665.200 hypotheken over de toonbank. Hypotheken 2000 2001 2001 2001 2001 Trend in % jan.-dec. jan.-dec oktober november december Hypotheken (bedragen in e mld) Nieuw ingeschreven woninghypotheken 69,6 72,6 6.,4 6,6 8,5 29,6% w.v. in: Noord-Nederland 6,0 6,2 0,5 0,6 0,7 29,3% Oost-Nederland 13,9 14,3 1,3 1,3 1,7 35,5% West-Nederland 31,6 32,4 2,8 2,9 3,7 27,0% Zuid-Nederland 15,1 15,7 1,4 1,4 1,9 33,7% waarvan genomen door: hypotheekbanken en bouwfondsen 22,0 24,7 2,1 2,1 2,9 39,2% verzekeraars en pensioenfondsen 10,3 9,8 0,8 0,8 1,1 24,4% banken 32,3 32,2 2,9 3,1 3,8 22,9% andere rechtspersonen 3,1 2,8 0,2 0,2 0,4 49,8% particulieren 0,7 0,8 0,0 0,1 0,1 51,5% buitenland 1,3 2,3 0,2 0,2 0,3 17,2% Totaal hypotheken 106,6 121,8 10,4 12,8 14,7 14,8% Hypotheken (in aantallen x 1.000) Nieuw ingeschreven woninghypotheken 510,0 480,5 42,5 42,3 51,9 22,8% w.v. in: Noord-Nederland 57,3 54,0 4,9 4,8 5,9 23,2% Oost-Nederland 109,4 102,3 9,0 8,9 11,1 25,6% West-Nederland 214,3 199,6 17,4 17,7 21,3 20,1% Zuid-Nederland 119,9 112,4 10,0 9,9 12,2 23,1% w.v. genomen door: hypotheekbanken en bouwfondsen 152,1 154,2 13,4 13,2 16,9 28,6% verzekeraars en pensioenfondsen 79,7 68,0 5,5 5,6 6,8 22,4% banken 243,7 219,9 20,2 20,1 23,3 16,2% andere rechtspersonen 21,7 19,6 1,6 1,8 2,7 46,6% particulieren 5,0 5,5 0,5 0,5 0,8 50,2% buitenland 8,0 13,2 1,3 1,1 1,4 21,5% Totaal hypotheken 557,3 526,5 46,8 46,3 57,8 24,9% Gemiddelde hypotheekrente 5,88 5,64 5,44 5,28 -2,9%

Reageer op dit artikel