nieuws

De pot verwijt de ketel

Archief

“Het is altijd grappig om te lezen hoe een ieder zijn belang wenst te verdedigen. Zo ook E.M. Schölzel van de Rabobank Hoeksche Waard-Noord in AM 18 van 19 september jl. Schölzel voelt zich aangevallen inzake de berichtgeving over de werkwijze van de Rabobank rond de invoering van de terreurpool. Daarnaast heeft hij het gevoel dat er wordt gedacht dat er geen echte assurantieadviseurs werken bij de Rabobank, maar slechts postenjagers. Of dit protest terecht is, laat ik in het midden, maar ik kan het nog waarderen dat Schölzel van repliek wenst te dienen. Echter, vervolgens besluit hij zelf om zijn gram te halen dan wel de aanval te openen op de tussenpersonen. En dat gaat mij weer te ver.

Schölzel gruwelt van ellendige, langlopende contracten waaraan een tussenpersoon niets meer hoeft te doen dan gedurende een reeks van jaren provisie op te strijken. Begint het niet langzaam een cliché te worden om over tussenpersonen in het algemeen te praten? Als zijn betoog al waarheid bevat, dan praten we hier toch over een kleine groep tussenpersonen die niet bereid is (of niet in staat is) ieder jaar het werk voor zijn relatie te doen.
Maar waarom stoort hij zich hieraan? Is dat omdat de bank bij overname van een relatie niet direct over de provisie kan beschikken? Of is dit omdat er sinds enkele jaren voor particulieren bij de Rabobank een éénjarig contract wordt gesloten? In het eerste geval zou ik haast zeggen dat het om zuivere provisiejacht gaat en in het tweede geval vraag ik me af waarom deze éénjarige contractsduur niet van toepassing is voor zakelijke Rabo-relaties (juist de groep die echt aandacht vraagt).
Daarnaast kan ik een legitieme reden bedenken waarom een langdurig contract erg goed van pas kan komen. Heeft Schölzel wel eens van koppelverkoop gehoord? Nou ken ik een bank die daarin erg is gespecialiseerd. Kent u deze bank ook?
En breek me de mond niet open over zelfstandige acquisitie binnen een bank. Dit komt praktisch niet voor. De enige acquisitie die binnen een bank wordt gebruikt, is de cross-selling naar de bestaande klanten. En nee, dit mag ik u – binnen onze huidige regelgeving – niet kwalijk nemen. Maar voor de duidelijkheid, de integere tussenpersonen in dit land – en die vormen nog steeds de meerderheid – hebben niet de mogelijkheid om miljoenen rekeninghouders aan te schrijven over de gevolgen en mogelijkheden van een terreurpool. En wilt u nu vasthouden aan “alerter” zijn dan tussenpersonen? Je kunt jezelf maar belachelijk maken.
Er zou op de eerste plaats een verbod moeten komen op het misbruiken van klantgegevens; helaas ontkomen we in ons land niet aan het bezit van een bankrekening. Ik zal geen verwijt in uw richting maken als het aankomt op deskundigheid en de wijze waarop wordt geadviseerd. Maar ik ben benieuwd of uw hitratio en persoonsgebonden omzet bij een zelfstandig opererende tussenpersoon net zo hoog zouden zijn als de cijfers van uw huidige werkgever. Wellicht dat u dan uw mening over alertheid, contractsduur en ‘provisie-opstrijkers’ wat bijstelt.”

Reageer op dit artikel