nieuws

De Meij (SER): ‘Alle beloningsartikelen in Wabb sneuvelen’

Archief

Harry de Meij, hoofd van de afdeling Vestigingswetten van de SER, is ervan overtuigd dat de artikelen 13 en 15 – de beloningsartikelen – uit de Wet Assurantiebemiddelingsbedrijf (Wabb) worden geschrapt.

“Er is jarenlang gediscussieerd of het schrappen van artikel 16, het verbod op het geven van retourprovisie, wel of niet zou moeten worden afgeschaft. De meest wilde praktijken zouden zich gaan voordoen, zo wilde de branche doen geloven. En wat blijkt? Artikel 16 is per 1 januari van het vorig jaar afgeschaft en sindsdien is er hoegenaamd geen tussenpersoon geweest die er gebruik van heeft gemaakt.”
Volgens De Meij ziet de overheid hierin een aanmoediging de voorgenomen verdwijning van de andere beloningsartikelen – artikel 13 (enige beloning is provisie) en artikel 15 (maximering van provisie) – door te zetten. “Het kabinet wil meer marktwerking. Kennelijk was het schrappen van artikel 16 alleen daarvoor onvoldoende. Voorts heeft de praktijk van artikel 16 uitgewezen dat er geen paniek in de verzekeringsmarkt ontstaat bij het schrappen van een beloningsartikel. Een volgende stap is dus eenvoudig gezet.”
De Meij doelt met dit laatste op de voorgenomen afschaffing van de Wabb-artikelen 13 en 15 per 1 januari 2002. Alleen het evaluatieonderzoek van het Tilburgse bureau Center Applied Research kan dit voornemen nog wijzigen. Het ministerie van Financiën wil de evaluatie, in overleg met onder meer het Verbond van Verzekeraars en de intermediairorganisatie NVA en NBVA, dit jaar voltooien.
NVA en NBVA
De intermediairorganisaties NVA en NBVA pleiten vooralsnog stellig voor handhaving van het provisiesysteem. “Wij zullen de lobby voor het behoud van de artikelen blijven voeren”, zo zegt de NBVA. Op de conclusies van SER-medewerker De Meij wil voorzitter Alexander van Voorst Vader niet reageren. “We willen niet vooruitlopen op het evaluatieonderzoek van Center.”
NVA-voorman Niels Mourits wil dat wel. “Wij onderkennen het politieke krachtenveld; dat lijkt te wijzen op volledige afschaffing van de de beloningsartikelen. In die zin onderschrijf ik de visie van De Meij wel.” Mourits benadrukt dat de NVA afschaffing van de artikel 13 en 15 zou betreuren. “Het provisiesysteem bevalt ons goed en wij maken ons daar sterk voor. Ook zonder wettelijk regime zullen we dat systeem blijven omarmen.”
Mourits spreekt overigens tegen dat afschaffing van het verbod op retourprovisie nauwelijks voor meer marktwerking heeft gezorgd. “Volgens ons is de concurrentie wel degelijk bevorderd. Vanuit onze achterban horen we steeds vaker geluiden dat, vooral bij levensverzekeringen, retourprovisie meer en meer wordt ingezet. Ik ben dan ook benieuwd naar de uitkomsten van het evaluatieonderzoek.”

Reageer op dit artikel