nieuws

De liefde voor onze taal

Archief

De liefde voor onze taal

Een van de telkens terugkerende thema’s in deze rubriek is het taalgebruik. Wij kunnen natuurlijk niet in elk nummer beginnen over die enge ‘stakeholders’ en de volslagen onnodige ‘pilots’, maar als anderen de munitie aanreiken, is de drempel snel geslecht.
Er is afgelopen maand een leuk boekwerkje verschenen ter gelegenheid van het tienjarige bestaan van Dutch Insurance Network. Het bevat onder meer bijdragen van vrienden van grondlegger Joep van den Eijkel, onder wie Jurjen Oosterbaan Martinius. Een geliefkoosde term van Joep is ‘toolkit’, zo wordt door diverse anderen in het boekje gememoreerd. Aan het eind van zijn bijdrage schrijft Oosterbaan Martinius echter: “Nog één ding Joep. Die naam ‘Toolkit’ vind ik vreselijk. Kun je niet eens een wedstrijd organiseren voor een mooie Hollandse naam. ‘Werkdoos’ of zo?”
Wij vinden dit vanzelfsprekend een goed idee, maar ‘werkdoos’ zal het vrijwel zeker niet redden. AM-lezers die een goed alternatief menen te hebben, kunnen hun suggestie sturen naar redactie@amweb.nl (ter attentie van de rubriek Jus d’Assurance – inderdaad, uitzonderingen bevestigen de regel).
Direct na de beschouwing van Oosterbaan Martinius volgt in genoemd boekje een bijdrage van Martin Thies, secretaris van de NBVA, onder het kopje ‘Toolkit’. Thies lust wel pap van de overzeese taal. Hij spreekt over een ‘mission statement’ en over ‘hands-on instrumentaria’. Wij hopen dat Thies bij de start van 2004 als één van zijn goede voornemens het vermijden van onnodig buitenlands jargon noteert.
Het is overigens grappig om te zien, dat waar Thies het ‘Amerikaanse Engels’ koestert, zijn tegenvoeter NVA-directeur Niels Mourits een Franse inslag kent. Die schrijft op de naastgelegen pagina over “majeure zaken” en “verwacht een opleidingsréveil”.
Steigerdoek
De laatste dagen nog in Rotterdam geweest? Daar hangt op een gebouw aan de Schiekade (vlakbij het Hofplein; 850.000 passanten per maand) een ‘swank’. Dit is een reclamedragend steigerdoek. Dat ding bevat in koeienletters een nieuwjaarswens van zorgverzekeraar Zilveren Kruis. Kennelijk schaamt het bedrijf zich er anno 2003 voor om die wens in warm Nederlands te formuleren. Dus niet ‘Een gezond nieuwjaar’ maar ‘Healthy New Year’. Dat tevens op het meer dan duizend vierkante meter grote doek reclame wordt gemaakt voor het binnenkort te openen Achmea Health Center op de Müllerpier, doet daar niets aan af.
Het immense spandoek van Zilveren Kruis aan de Schiekade in Rotterdam.
‘Honden-brokken’
Hoe scoor je in de pers? Die vraag valt niet simpel te beantwoorden. Dagelijks blijkt dat eventuele gaten vullende ‘leuk om te weten’-berichten alom veel aandacht krijgen en dat belangrijke rapporten soms bijna stilzwijgend worden genegeerd door de media.
Een voorbeeld van dat eerste was vorige week het bericht van Interpolis dat verzekeraars jaarlijks ongeveer e 22 mln uitkeren als gevolg van schades veroorzaakt door huisdieren. Interpolis neemt daarvan zelf e 2 mln voor zijn rekening.
“Bij bijna één op de tien schades die bij Interpolis geclaimd worden op de aansprakelijkheidsverzekering voor particulieren, is een dier de veroorzaker van de schade. Het grootste aantal schades wordt veroorzaakt door honden. Bij zeven van de negen schades met dieren zijn honden betrokken. Vaak gaat het daarbij om letselschade. Het gemiddelde schadebedrag dat een bij Interpolis verzekerde hond veroorzaakt, is ongeveer e 500.
En dan komt de aap uit de mouw, want Interpolis slaat vervolgens in het bericht een bruggetje naar zijn jongste tv-reclame. In het filmpje ziet kat Sylvester de koekoek uit de klok van de buren aan voor een lekker hapje. Interpolis zorgt ervoor dat de klok wordt gerepareerd. Directeur Schade Particulier Jack Hommel: “Interpolis verwerkt jaarlijks ruim vierhonderdduizend schademeldingen. Bij ongeveer veertigduizend zaken zijn dieren betrokken. Dat levert vaak bijzondere verhalen op. De schade met de kat en de klok is daar een voorbeeld van.”
Deze nieuwsmakerij kan alleen al op avp-gebied aardig worden uitgebouwd. Hoeveel schades maken voetballende jochies onder de tien jaar? Hoeveel schades maken fietsende meisjes? Hoeveel schades maken tieners op skateboards? Interpolis kan wel even vooruit.
Jan-Pieter Six bevorderd tot ‘bankier’ in de natuur
Aan Jan-Pieter Six (hoofd Concernrelaties Interpolis) is ter gelegenheid van zijn afscheid als voorzitter van de Nederlandse Milieupool een kikkerpoel of drinkpoel aangeboden. Deze poel, gelegen in het natuurgebied Regte Heide nabij Tilburg, is gegraven door het Brabants Landschap. Drinkpoelen hebben een belangrijke natuurwaarde. In en rond de poel komen allerlei dieren en planten voor die afhankelijk zijn van stilstaand water. Met name voor de voortplanting van amfibieën (kikkers, padden en salamanders) zijn ze van groot belang.
Six staande bij het bankje (met inscriptie) gelegen aan de rand van de drinkpoel.
Tongverzekering
De Nederlandse wijnexpert Hubrecht Duijker doet er goed aan het voorbeeld van de hoofd-wijninkoper van de Britse supermarktgroep Somerfield te volgen. Dit supermarktbedrijf heeft de smaakpapillen van haar wijnkoper verzekerd voor een bedrag van 10 miljoen pond (ruim e 14 mln). De inkoper zou dankzij zijn zeer goed functionerende smaakpapillen verantwoordelijk zijn voor het succes van de wijnafdeling in de supermarkt.
Een pan ragout
Grove opmerkingen die wij tijdens een vergadering of receptie horen, worden vaak rotsvast in ons geheugen opgeslagen. En soms moeten die uitspraken er dan gewoon weer even uit. Zoals bij Ruud Dekker in zijn bijdrage aan het boekje ‘Al tien jaar samenwerken aan ondernemen’, de ode aan Joep van den Eijkel.
Toen Dekker in mei 1989 in dienst trad bij de toenmalige levensverzekeraar Equity & Law, kon hij direct mee naar een tweedaagse bijeenkomst voor de buitendienst. In die twee dagen deed Dekker een ongelofelijke hoeveelheid indrukken op: “Bij ABN Amro maakte ik in een jaar minder mee”.
Een ander memorabel evenement was een bedrijfssportdag met eten na afloop. “Onvergetelijk vond ik dat, nadat op tafel een pan ragout was neergezet, aan de ober werd gevraagd of de kok al lang last had van voorhoofdsholteontsteking.”
Prettige feestdagen! VIJFDE KOLOM: Een zeer dynamisch borrelend jaar 2004 toegewenst!

Reageer op dit artikel