nieuws

De Hoop heeft last van achterstanden

Archief

De Hoop, verzekeraar van buitengewone levenrisico’s, heeft vorig jaar een nettowinst geboekt van f 4,0 (7,4) mln.

Vooral de post ‘resultaat op sterfte, bijverzekeringen en mutaties’ werd negatief beïnvloed door achterstanden in de administratie van de posten aanbrengende maatschappijen. De Hoop incasseerde daardoor 4,2% minder brutopremies: f 12,1 (12,6) mln, waarvan f 0,3 (0,2) mln uit koopsommen. Na herverzekering resteert een premie-inkomen van f 9,3 mln voor eigen rekening.
Door meer expiraties van polissen en meer afgekochte polissen kwam het totale bedrag aan uitkeringen op f 11,3 (10,9) mln. Het bruto technisch resultaat daalde tot f 4,7 (7,2) mln. De nettowinst van De Hoop wordt vrijwel volledig als dividend uitgekeerd aan de drie aandeelhouders (elk 33,3%): Onderlinge ‘s-Gravenhage, Aegon en Nationale-Nederlanden.
De nieuwe productie van De Hoop steeg vorig jaar met 23% tot f 97,0 mln aan verzekerd kapitaal. Achterstallige posten uit 1999 – toen de productie boekhoudkundig nog met 18% was gedaald – zorgden onder meer voor dit groeicijfer. De totale portefeuille is nu f 659 (652) mln verzekerd kapitaal groot. De solvabiliteit is f 125,4 mln, waar slechts f 5,1 mln vereist is.

Reageer op dit artikel