nieuws

De Goudse wijzigt polis gezinsrechtsbijstand

Archief

De Goudse heeft de gezinsrechtsbijstandpolis gewijzigd. Eind vorige maand startte een promotie-actie voor het vernieuwde product. Verzekerden die de polis voor 1 september sluiten, betalen het eerste jaar de oude, lagere premie.

De dekking van de gezinsrechtsbijstandpolis van De Goudse is uitgebreid met mediation, een vorm van bemiddeling bij conflicten. De dekking voor het verhalen van schade op een wettelijk aansprakelijke derde, voor strafzaken en voor geschillen in verband met een (vakantie)reis, is uitgebreid tot een werelddekking (was Europa). Wel geldt hierbij voor landen buiten Europa en voor niet-Europese landen aan de Middellandse zee, een maximale dekkingssom van f 11.000 per gebeurtenis. Voor arbeidsrechtelijke, voor sociaalverzekeringsrechtelijke en voor (contractuele) consumentengeschillen, is het dekkingsgebied uitgebreid (van de Benelux en Duitsland) naar de Europese Unie. In alle andere gevallen is het verzekeringsgebied beperkt tot Nederland. Dit geldt ook voor het vragen van juridisch advies.
De algemene franchise is opgetrokken van f 250 naar f 331. De franchise voor motorrijtuigen is opgetrokken van f 150 naar f 170. Ook is in de voorwaarden opgenomen dat De Goudse de premie jaarlijks kan verhogen aan de hand van de consumentenprijsindex van het CBS.
SRK
De Goudse is voor de uitvoering van de rechtsbijstand aangesloten bij SRK. De wijzigingen stoelen, aldus SRK niet op algemene adviezen. Sinds SRK geen pool meer is, voeren de aangesloten verzekeraars eigen premies en voorwaarden. Dit neemt niet weg dat SRK als belangenbehartiger zou kunnen adviseren over premies en voorwaarden. Volgens een woordvoerder is daarvan echter geen sprake en krijgen de verzekeraars uitsluitend desgevraagd, en dus een persoonlijk, advies.
Premies
De nieuwe jaarpremies zijn als volgt voor gezin/alleenstaande (tussen haakjes de oude premie): volledige dekking f 340/f 307 (f 315/f 280), exclusief eigen woning f 296/f 263 (f 270/f 240), exclusief motorrijtuigen f 285/f 252 (f 260/f 230), exclusief motorrijtuigen en eigen woning f 241/f 208 (f 220/f 190).

Reageer op dit artikel