nieuws

De Goudse loopt voorop met besluit tot offertestop

Archief

Het ontbreken van een Financiële Bijsluiter bij offertes voor de traditionele levensverzekeringen met winstdeling heeft De Goudse doen besluiten een offertestop af te kondigen. De Goudse volgt daarmee het dringende advies van de toezichthouder. Andere maatschappijen, zoals de Fortis-verzekeraars Stad Rotterdam en Falcon, zijn minder nauwkeurig. “Een bijsluiter bij de polis is voldoende”, zo vinden zij.

De Goudse kan de traditionele verzekeringen met winstdeling zeker tot 1 september niet verkopen. De wettelijk verplichte financiële bijsluiter kan nog niet geleverd worden. Uit vrees voor de toezichthoudende Autoriteit Financiële Markten (AFM) heeft de maatschappij besloten tot een offertestop. De software voor de beleggingspolis (FlexxVermogensplan) is voor de meeste tussenpersonen van De Goudse wél op tijd klaar. Zo’n 150 toprelaties – goed voor 80% van de productie – hebben de software vóór 1 juli ontvangen; de overige 2.350 relaties vóór 8 juli.
Een vergelijkbare offertestop heeft bankverzekeraar ABN Amro afgekondigd. Dit geldt voor twee producten: Rendement Beleggingspolis en Flexibel Pensioenplan Bedrijf. Volgens ABN Amro zijn dit polissen met een verwaarloosbare omzet. De bank heeft geen idee wanneer de producten weer geoffreerd kunnen worden.
Bijsluiter bij polis
De Goudse en ABN Amro zijn niet de enige verzekeraars die hun offertesoftware niet op tijd hebben kunnen aanpassen aan de regels van de financiële bijsluiter. Dit geldt zeker ook voor Avéro, Hooge Huys, Winterthur, Stad Rotterdam, Woudsend en Falcon. De laatste drie maatschappijen zijn alle afkomstig uit het Fortis-huis, waar bijvoorbeeld Amev zijn zaakjes grotendeels wel op tijd voor elkaar had via het extranet Amev Cockpit en via aangepaste software. Fortis-dochter De Amerfsoortse volgde in de eerste week van juli met aangepaste software.
Stad Rotterdam, Woudsend en Falcon kiezen er vooralsnog voor om een standaard-bijsluiter mee te laten sturen met de offerte en om de gepersonaliseerde bijsluiter bij de polis te voegen. Op verzoek van de tussenpersoon is het mogelijk dat de Fortis-verzekeraars de gepersonaliseerde bijsluiter al bij de offerte leveren.
Johan van der Schoot, secretaris van de raad van bestuur van ASR (Fortis), legt uit waarom voor die werkwijze is gekozen. “Het leveren van de bijsluiter bij de polis is het wettelijke minimum. Natuurlijk, bij de offerte is logischer en door de toezichthouder gewenst, maar bij de polis is wettelijk toegestaan. Het staat volgens mij zelfs letterlijk in de tekst; de AFM heeft dat later verscherpt tot offerte.”
AFM-woordvoerder Seger Pijnenburg geeft een iets andere uitleg. “In de wet staat dat de financiële bijsluiter ‘tijdig voor het sluiten van de overeenkomst’ overhandigd moet worden. In overleg met de branche hebben wij dat geïnterpreteerd als ‘bij de offerte’. En bij de offerte is bij de offerte!”
Sancties
Praten over maatregelen tegen bepaalde aanbieders is volgens hem nog veel te vroeg. “We zullen scherp letten op overtredingen en waar nodig sancties treffen. Die sancties moet je wel in proportie zien. Dat varieert dus van een goed gesprek, tot een boete of in het uiterste geval aangifte bij het Openbaar Ministerie.”
Enkele dagen voor de deadline van 1 juli liet AFM nog een brief met deze strekking op de deurmat van alle levensverzekeraars vallen. In die brief stelde AFM dat producten zonder bijsluiter niet meer mogen worden aangeboden en dat ‘passende maatregelen’ worden genomen bij overtreding van die regel.
De offertestop bij De Goudse zou AFM moeten aansporen tot actie. Keuzemogelijkheden zijn: ook een offertestop afdwingen bij collega-verzekeraars die vooralsnog geen gepersonaliseerde bijsluiter bij een offerte kunnen voegen, óf De Goudse wat ruimte bieden en oogluikend toestaan dat de bijsluiter bij de polis wordt gevoegd.

Reageer op dit artikel