nieuws

De Amersfoortse maakt twee varianten in bruiloftpolis

Archief

De Amersfoortse kent in haar bruiloftsverzekering nu twee varianten: Basis en Optimaal. De Optimaaldekking is aanzienlijk uitgebreider dan de tot dusver gevoerde Bruiloftverzekering. De Basisdekking is beperkter dan de ‘oude’ polis, met name in de kring van verzekerden, maar daar staan aantrekkelijker premies tegenover.

De Optimaaldekking voorziet in uitkering van het verzekerde bedrag bij het niet doorgaan of onderbreken van de bruiloft als gevolg van externe oorzaken, zoals extreme weersomstandigheden, brand in de feestzaal of een dag van nationale rouw.
Ook ziekte, ongeval of overlijden van het bruidspaar, familieleden, getuige(n) en de ceremoniemeester(s) is meeverzekerd. De maximale verzekerbare leeftijd is overigens tachtig jaar.
Tevens is er een dekking tot de ware (afgesproken) kosten of maximaal # 1.000 indien de band of artiest er niet is. “Het niet verschijnen van de band wordt niet gezien als reden voor het volledig annuleren van de bruiloft”, aldus De Amersfoortse.
Bij overlijden of blijvende invaliditeit van een van de verzekerde personen als gevolg van een ongeval tijdens de huwelijksdag kan men aanspraak maken op een uitkering van resp. # 2.500 en # 12.500. Verder is er een vergoeding bij beschadiging van (gehuurde) bruidskleding van de bruid, bruidegom en bruidskinderen. Huwelijkscadeaus zijn op de dag zelf en de dag na de bruiloft verzekerd tegen beschadiging (tot maximaal 25% van het verzekerde bedrag van de bruiloft).
Basisdekking
In de Basisdekking is de kring verzekerden beperkt tot het bruidspaar, familie in de eerste en tweede graad en de getuige(n). Er is geen recht op uitkering als de band of de artiest niet verschijnt.
De ongevallen- en bruidskledingdekking zijn in deze variant niet van toepassing. De dekking voor beschadiging van cadeaus is gemaximeerd tot 10% van het verzekerde bedrag van de bruiloft.
Premies
De premies van beide varianten variëren niet alleen met de hoogte van het verzekerde bedrag, want bij een huwelijkssluiting is de premie lager dan bij een huwelijksjubileum. Bij een verzekerd bedrag van ( 10.000 bedraagt de premie voor de Optimaaldekking ( 264,45 (jubileum ( 308,52) en bij de Basisdekking ( 165,28 (jubileum ( 181,81).
Ook de kleding van de bruid en bruidegom valt onder de Optimaaldekking.

Reageer op dit artikel