nieuws

Datacatalogus in gebruik bij Anva

Archief

Systeemhuis Anva heeft als eerste een licentieovereenkomst met Branche Initiatieven (ABZ) gesloten voor het gebruik van de All Finance Datacatalogus.

Deze catalogus moet de basis vormen voor alle gestructureerde gegevensuitwisseling in de bedrijfstak. In de overeenkomst zijn voor beide partijen de wederzijdse rechten en plichten vastgelegd. Zo wordt onder meer overeengekomen dat Branche Initiatieven minimaal twee keer per kalenderjaar, in januari en juli, een update van de All Finance Ccatalogus oplevert aan de licentienemers. Voor de licentienemer geldt de verplichting dat deze zich aan de standaard houdt en meewerkt aan het bewaken van de standaard.
Andere systeemhuizen, verzekeraars en tussenpersonen met een eigen automatiseringssysteem zullen naar verwachting ook een licentieovereenkomst tekenen.

Reageer op dit artikel