nieuws

Dan maar duurdere postzegels¼

Archief

Dan maar duurdere postzegels…

We beginnen deze keer wat ‘zwaarder’ dan gebruikelijk. Het gaat namelijk over werkgeversaansprakelijkheid. Die staat de laatste tijd enorm in de belangstelling door allerlei gerechtelijke uitspraken. Wij werden getroffen door een kersvers arrest van de Hoge Raad (19 oktober 2001, C99/262HR). Daarin wordt naar onze eerste indruk via een enigszins gammele redenering een claim toegewezen; waarmee evenwel toch gerechtigheid geschiedt, omdat de betrokken werkgever maatschappelijk gezien een kromme stelling had ingenomen. Eerst een schets van de zaak als zodanig.
Een postbesteller heeft op een zogenaamde buitenweg zijn bestelauto, conform de instructie van zijn werkgever PTT Post, aan de linkerzijde van de weg in de berm geparkeerd. Hij opent vervolgens de achterdeur van zijn bestelauto. Op dat ogenblik waait er een envelop vanuit de laadruimte de weg op. In een impuls schiet de postbesteller achter die envelop aan. Hij wordt gegrepen door een auto en loopt ernstig schedel- en hersenletsel op. Daarna kan hij toch weer voor 50% zijn werk hervatten. Hij dient bij zijn werkgever een eis tot schadevergoeding. Die wordt niet toegekend en er komt een rechtzaak van.
Geen toezicht
De kantonrechter wijst de vordering af, maar de rechtbank wijst de claim toe. Vervolgens gaat PTT Post in cassatie bij de Hoge Raad, die de motivering van de rechtbank onderschrijft. Het komt erop neer, dat PTT Post de veiligheidsinstructies niet schriftelijk had vastgelegd en dat er op de naleving ervan geen toezicht werd gehouden.
De conclusie moet dus zijn, dat PTT Post (extra) mensen op pad moet gaan sturen om postbestellers te controleren op het naleven van veiligheidsinstructies. Daar worden dus wel onze postzegels duurder van…
Uit oogpunt van het momenteel favoriete adagium ‘redelijkheid en billijkheid’ verbazen wij ons dat PTT Post de claim al in eerste instantie heeft afgewezen. In de rechtzaak wees het bedrijf er nog op, dat er geen preventie opgewassen is tegen impulsief gedrag. Een dergelijk ongeluk heeft zich nooit eerder voorgedaan, betoogde PTT Post ter onderstreping.
Dus een postbesteller die ten bate van zijn werkgever taak- of schuldbewust een poststuk probeert te redden, dreigt door diezelfde werkgever in de kou te worden gezet. In zo’n uniek geval (het zijn hun eigen woorden), moet je toch de Pechvogel de door hem verlangde financiële pleister op de wond verschaffen?! Naar redelijkheid en billijkheid.
Eigen waarnemingen
En nu wordt PTT Post op zijn nummer gezet door de Hoge Raad, die het eens is met de (ver gezochte) motivering van de rechtbank, dat de instructies op papier hadden moeten staan en op de naleving van die instructies gecontroleerd had moeten worden.
Nou, dan weten wij er nog wel een paar. Bij ons in Alphen aan den Rijn zien we regelmatig postbestellers per fiets op pad gaan naar hun bezorgwijk. Niet zelden gebeurt dat met een onmogelijke hoeveelheid post op hun rijwiel: links en rechts uit hun naden scheurende, volgepropte hangtassen en bovendien op de bagagedrager zelf een op zich al ‘a-sociale’ berg post. Vorige week dinsdag ging een fiets spontaan zodanig steigeren, dat de lading fataal ging schuiven. Een dag later gaven wij op een kruising voorrang aan een overbeladen jeugdige postmevrouw, die zo op het gezicht een schietgebedje deed en uit alle macht probeerde haar rijwiel in evenwicht te houden.
Ik zou niet de ongevallen- noch de aansprakelijkheidsverzekeraar van PTT Post willen zijn. Dan maar duurdere postzegels.
‘Who wants to live forever’ op nr. 1
Toen internet nog in de kinderschoenen stond, werden sommige (onderdelen van) websites maar zeer sporadisch aangepast. Zo kon op de site van Dela het nummer ‘Time to say goodbye’ een eeuwigheid op nr. 1 blijven staan in de uitvaarttop-10. Die werd eertijds trouwens door een extern onderzoekbureau vastgesteld.
Tegenwoordig kun je online stemmen en wordt de (inmiddels) top-50 herhaaldelijk aangepast. De nieuwe nummer 1 is ‘Who wants to live forever?’ van de groep Queen, met natuurlijk als bijzonder aspect dat de zanger van dit nummer zelf op jonge leeftijd is overleden. ‘Who wants…’ is op nr. 1 de opvolger van ‘Geen kind meer’ van Karin Bloemen, die naar plaats 3 is gezakt. Onveranderd op 2 staat ‘Time to say goodbye’ van Andrea Boccelli en Sarah Brightman.
Het decennia lang onverwoestbare ‘Waarheen, waarvoor’ (Mieke Telkamp) is ondertussen afgezakt naar de 26e plaats.
Return op z’n Retour?
Een beetje suggestief doen om een concurrent een spaak in het wiel te kunnen steken, is nooit weg. Wat te denken van het volgende: je ziet op een kantoorgebouw in Reeuwijk een gevelreclame van het aldaar gevestigde Return on Insurance (u weet wel, van Peter Blok) met daaronder op de ramen de woorden ‘Te huur’ met daarbij een telefoonnummer. Het gaat zeker niet goed met ROI is de wensgedachte die opkomt, terwijl het in het echt zo is, dat er elders in de Reeuwijkse Poort nog kantoorruimte over is. Het is eigenlijk een kwestie van ‘valsheid in geknipte’.
Wat is het nu: 1.000.000 of 100.000?
Interpolis vierde onlangs het sluiten van de verkoop van de éénmiljoenste Alles-in-één-Polis, de pakketverzekering op de gezinsmarkt. Daar moest natuurlijk een feestelijke gelegenheid van worden gemaakt, compleet met een ‘opgeblazen’ cheque voor de miljoenste klant van dit pakket. Op het bord staat echter het getal 100.000, al is niet zo goed te zien wat erachter staat. Wel, er staat ‘centen’ achter. Dus het gaat feitelijk om een cheque voor een verwenweekeinde ter waarde van ( 1.000.
Royal prijst Roos
Roos van der Meyden heeft de Royal Nederland Grafiekprijs 2001 gewonnen, goed voor een cheque van ( 25.000. De studente van de Koninklijke Academie voor Beeldende Kunsten in Den Haag ontving de prijs uit handen van Royal-directielid Frank Rosenmuller. De tweede (( 7.500) en derde prijs (( 2.500) waren voor studenten van de Sint Joost Kunstacademie in Breda: Annemiek Obrie en Daan Bucher.
De drie winnende werken staan in de nieuwe Royal Kunstcatalogus 2001/2000, die wordt uitgereikt aan vierhonderd tussenpersonen en ruim honderdduizend polishouders. Royal Nederland is sinds 1994 één van de grootste kunsthandelaren van ons land. “Zonder winstoogmerk”, zo benadrukt de maatschappij.
Grafiekprijs-winnares Roos van der Meyden. = = = = = = = Vijfde kolom: “Ik verkies drie maanden extra Wabb boven een proefpensioen.” Een tussenpersoon

Reageer op dit artikel